A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Laaɓde

Laaɓde

Laaɓde ko Daande Baɗowal

Laaɓde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Ŋakkude tuundi.
Yiɗde anndude ko yahetee, hay so tawii wonaani haaju joomum.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Laaɓde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi laaɓ
A laaɓ
O laaɓ
En laaɓ
Min laaɓ
On laaɓ
Ɓe laaɓ
Timmungal ɗimmal
laaɓ-mi
laaɓ-ɗaa
O laaɓi
laaɓ-ɗen
Min laaɓi
laaɓ-ɗon
Ɓe laaɓi
Timmungal ɗimmal
Miin laaɓi
Aan laaɓi
Kaŋko laaɓi
Enen laaɓi
Minen laaɓi
Onon laaɓi
Kamɓe laaɓi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe laaɓi
Aɗa laaɓi
Ombo laaɓi
Eɗen laaɓi
Emin laaɓi
Oɗon laaɓi
Eɓe laaɓi
Timmungal tataɗal
Mi laaɓii
A laaɓii
O laaɓii
En laaɓii
Min laaɓii
On laaɓii
Ɓe laaɓii

Jogorngal nayaɓal
Miin laaɓata
Aan laaɓata
Kaŋko laaɓata
Enen laaɓata
Minen laaɓata
Onon laaɓata
Kamɓe laaɓata
Jogorngal tataɓal
Mi laaɓat
A laaɓat
O laaɓat
En laaɓat
Min laaɓat
On laaɓat
Ɓe laaɓat
Jogorngal ɗimmal
Mi laaɓa
laaɓaa
O laaɓa
laaɓen
Min laaɓa
laaɓon
Ɓe laaɓa
Jogorngal gadanal
Yo mi laaɓ
Yo a laaɓ
Yo o laaɓ
Yo en laaɓ
Yo min laaɓ
Yo on laaɓ
Yo ɓe laaɓ

Inɗe ceekaaɗe e Laaɓde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Laaɓde

laaɓoowo laaɓooɓe laaɓɗo laaɓɓe laaɓirgal laaɓirɗe laaɓal laaɓe laaɓgol laaɓli
laaɓol laaɓi laaɓidi laaɓiri laaɓiɗi laaɓannde laaɓanɗe laaɓoore laaɓooje laaɓo
laaɓe laaɓere laaɓe

Inɗe ceekaaɗe e Laaɓde jahduɗe pelle inɗe

laaɓoowo o laaɓooba ba laaɓoori ndi laaɓowol ngol laaɓooka ka laaɓooki ki laaɓooru ndu laaɓokal kal laaɓowal ngal laaɓowel ngel
laaɓoongo ngo laaɓoore nde laaɓoongu ngu laaɓoonge nge laaɓowum ɗum laaɓowam ɗam laaɓooɓe ɓe laaɓooɗe ɗe laaɓooɗi ɗi laaɓokon kon


Laaɓde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Laaɓde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Laaɓde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Laaɓde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e LaaɓdeCeerno amadaliw ɓeydani en Laaɓde e deftere ndee.