Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Sooɗaade

Sooɗaade

Sooɗaade ko Daande baɗotoongal

Sooɗaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Lawƴude juuɗe mum

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Sooɗaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi sooɗi
A sooɗi
O sooɗi
En cooɗi
Min cooɗi
On cooɗi
Ɓe cooɗi
Timmungal ɗimmal
cooɗii-mi
cooɗi-ɗaa
O sooɗii
cooɗi-ɗen
Min cooɗii
cooɗi-ɗon
Ɓe cooɗii
Timmungal ɗimmal
Miin sooɗi
Aan sooɗi
Kaŋko sooɗi
Enen cooɗi
Minen cooɗi
Onon cooɗi
Kamɓe cooɗi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe sooɗi
Aɗa sooɗi
Ombo sooɗi
Eɗen cooɗi
Emin cooɗi
Oɗon cooɗi
Eɓe cooɗi
Timmungal tataɗal
Mi sooɗiima
A sooɗiima
O sooɗiima
En cooɗiima
Min cooɗiima
On cooɗiima
Ɓe cooɗiima

Jogorngal nayaɓal
Miin sooɗotoo
Aan sooɗotoo
Kaŋko sooɗotoo
Enen cooɗotoo
Minen cooɗotoo
Onon cooɗotoo
Kamɓe cooɗotoo
Jogorngal tataɓal
Mi sooɗoto
A sooɗoto
O sooɗoto
En cooɗoto
Min cooɗoto
On cooɗoto
Ɓe cooɗoto
Jogorngal ɗimmal
Mi sooɗoo
cooɗo-ɗaa
O sooɗoo
cooɗo-ɗen
Min cooɗoo
cooɗo-ɗon
Ɓe cooɗoo
Jogorngal gadanal
Yo mi sooɗo
Yo a sooɗo
Yo o sooɗo
Yo en cooɗo
Yo min cooɗo
Yo on cooɗo
Yo ɓe cooɗo

Inɗe ceekaaɗe e Sooɗaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Sooɗaade

cooɗiiɗo sooɗiiɓe cooɗotooɗo sooɗotooɓe cooɗorgal cooɗorɗe cooɗagol cooɗali cooɗol cooɗi
cooɗidi cooɗiri cooɗiɗi sooɗannde cooɗanɗe sooɗoore cooɗooje sooɗo cooɗe sooɗere
cooɗe

Inɗe ceekaaɗe e Sooɗaade jahduɗe pelle inɗeSooɗaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Sooɗaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Sooɗaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Sooɗaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e SooɗaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Sooɗaade e deftere ndee.