Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Semmbaade

Semmbaade

Semmbaade ko Daande baɗotoongal

Semmbaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Lawƴude koyɗe mum

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Semmbaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi semmbi
A semmbi
O semmbi
En cemmbi
Min cemmbi
On cemmbi
Ɓe cemmbi
Timmungal ɗimmal
cemmbii-mi
cemmbi-ɗaa
O semmbii
cemmbi-ɗen
Min cemmbii
cemmbi-ɗon
Ɓe cemmbii
Timmungal ɗimmal
Miin semmbi
Aan semmbi
Kaŋko semmbi
Enen cemmbi
Minen cemmbi
Onon cemmbi
Kamɓe cemmbi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe semmbi
Aɗa semmbi
Ombo semmbi
Eɗen cemmbi
Emin cemmbi
Oɗon cemmbi
Eɓe cemmbi
Timmungal tataɗal
Mi semmbiima
A semmbiima
O semmbiima
En cemmbiima
Min cemmbiima
On cemmbiima
Ɓe cemmbiima

Jogorngal nayaɓal
Miin semmbotoo
Aan semmbotoo
Kaŋko semmbotoo
Enen cemmbotoo
Minen cemmbotoo
Onon cemmbotoo
Kamɓe cemmbotoo
Jogorngal tataɓal
Mi semmboto
A semmboto
O semmboto
En cemmboto
Min cemmboto
On cemmboto
Ɓe cemmboto
Jogorngal ɗimmal
Mi semmboo
cemmbo-ɗaa
O semmboo
cemmbo-ɗen
Min cemmboo
cemmbo-ɗon
Ɓe cemmboo
Jogorngal gadanal
Yo mi semmbo
Yo a semmbo
Yo o semmbo
Yo en cemmbo
Yo min cemmbo
Yo on cemmbo
Yo ɓe cemmbo

Inɗe ceekaaɗe e Semmbaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Semmbaade

cemmbiiɗo semmbiiɓe cemmbotooɗo semmbotooɓe cemmborgal cemmborɗe cemmbagol cemmbali cemmbol cemmbi
cemmbidi cemmbiri cemmbiɗi semmbannde cemmbanɗe semmboore cemmbooje semmbo cemmbe semmbere
cemmbe

Inɗe ceekaaɗe e Semmbaade jahduɗe pelle inɗeSemmbaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Semmbaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Semmbaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Semmbaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e SemmbaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Semmbaade e deftere ndee.