Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Sulmaade

Sulmaade

Sulmaade ko Daande baɗotoongal

Sulmaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Lawƴude yeeso mum

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Sulmaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi sulmi
A sulmi
O sulmi
En culmi
Min culmi
On culmi
Ɓe culmi
Timmungal ɗimmal
culmii-mi
culmi-ɗaa
O sulmii
culmi-ɗen
Min culmii
culmi-ɗon
Ɓe culmii
Timmungal ɗimmal
Miin sulmi
Aan sulmi
Kaŋko sulmi
Enen culmi
Minen culmi
Onon culmi
Kamɓe culmi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe sulmi
Aɗa sulmi
Ombo sulmi
Eɗen culmi
Emin culmi
Oɗon culmi
Eɓe culmi
Timmungal tataɗal
Mi sulmiima
A sulmiima
O sulmiima
En culmiima
Min culmiima
On culmiima
Ɓe culmiima

Jogorngal nayaɓal
Miin sulmotoo
Aan sulmotoo
Kaŋko sulmotoo
Enen culmotoo
Minen culmotoo
Onon culmotoo
Kamɓe culmotoo
Jogorngal tataɓal
Mi sulmoto
A sulmoto
O sulmoto
En culmoto
Min culmoto
On culmoto
Ɓe culmoto
Jogorngal ɗimmal
Mi sulmoo
culmo-ɗaa
O sulmoo
culmo-ɗen
Min culmoo
culmo-ɗon
Ɓe culmoo
Jogorngal gadanal
Yo mi sulmo
Yo a sulmo
Yo o sulmo
Yo en culmo
Yo min culmo
Yo on culmo
Yo ɓe culmo

Inɗe ceekaaɗe e Sulmaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Sulmaade

culmiiɗo sulmiiɓe culmotooɗo sulmotooɓe culmorgal culmorɗe culmagol culmali culmol culmi
culmidi culmiri culmiɗi sulmannde culmanɗe sulmoore culmooje sulmo culme sulmere
culme

Inɗe ceekaaɗe e Sulmaade jahduɗe pelle inɗeSulmaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Sulmaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Sulmaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Sulmaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e SulmaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Sulmaade e deftere ndee.