A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Juwde

Juwde

Juwde ko Daande Baɗowal

Juwde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Yahde nder ndiyam tawa mutaani

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Juwde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi juw
A juw
O juw
En njuw
Min njuw
On njuw
Ɓe njuw
Timmungal ɗimmal
njuw-mi
njuw-ɗaa
O juwi
njuw-ɗen
Min njuwi
njuw-ɗon
Ɓe njuwi
Timmungal ɗimmal
Miin juwi
Aan juwi
Kaŋko juwi
Enen njuwi
Minen njuwi
Onon njuwi
Kamɓe njuwi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe juwi
Aɗa juwi
Ombo juwi
Eɗen njuwi
Emin njuwi
Oɗon njuwi
Eɓe njuwi
Timmungal tataɗal
Mi juwii
A juwii
O juwii
En njuwii
Min njuwii
On njuwii
Ɓe njuwii

Jogorngal nayaɓal
Miin juwata
Aan juwata
Kaŋko juwata
Enen njuwata
Minen njuwata
Onon njuwata
Kamɓe njuwata
Jogorngal tataɓal
Mi juwat
A juwat
O juwat
En njuwat
Min njuwat
On njuwat
Ɓe njuwat
Jogorngal ɗimmal
Mi juwa
njuwaa
O juwa
njuwen
Min njuwa
njuwon
Ɓe njuwa
Jogorngal gadanal
Yo mi juw
Yo a juw
Yo o juw
Yo en njuw
Yo min njuw
Yo on njuw
Yo ɓe njuw

Inɗe ceekaaɗe e Juwde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Juwde

juwoowo juwooɓe juwɗo juwɓe juwirgal juwirɗe juwal juwe juwgol juwli
juwol juwi njuwdi njuwri juwɗi juwannde juwanɗe juwoore juwooje juwo
juwe juwre juwe

Inɗe ceekaaɗe e Juwde jahduɗe pelle inɗe

juwoowo o njuwooba ba njuwoori ndi juwowol ngol njuwooka ka njuwooki ki njuwooru ndu juwokal kal juwowal ngal juwowel ngel
njuwoongo ngo njuwoore nde njuwoongu ngu njuwoonge nge njuwowum ɗum njuwowam ɗam juwooɓe ɓe juwooɗe ɗe juwooɗi ɗi njuwokon kon


Juwde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Juwde e Ɗemɗe goɗɗe

Français

Patauger

Firo-nanndooji Juwde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Juwde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e JuwdeCeerno amadaliw ɓeydani en Juwde e deftere ndee.