Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Lofaade

Lofaade ko Daande baɗotoongal

Lofaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Yahde e nder ɓakkere, jiiɓaade heen sahaa haa roŋka yaltude

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Lofaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi lofi
A lofi
O lofi
En lofi
Min lofi
On lofi
Ɓe lofi
Timmungal ɗimmal
lofii-mi
lofi-ɗaa
O lofii
lofi-ɗen
Min lofii
lofi-ɗon
Ɓe lofii
Timmungal ɗimmal
Miin lofi
Aan lofi
Kaŋko lofi
Enen lofi
Minen lofi
Onon lofi
Kamɓe lofi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe lofi
Aɗa lofi
Ombo lofi
Eɗen lofi
Emin lofi
Oɗon lofi
Eɓe lofi
Timmungal tataɗal
Mi lofiima
A lofiima
O lofiima
En lofiima
Min lofiima
On lofiima
Ɓe lofiima

Jogorngal nayaɓal
Miin lofotoo
Aan lofotoo
Kaŋko lofotoo
Enen lofotoo
Minen lofotoo
Onon lofotoo
Kamɓe lofotoo
Jogorngal tataɓal
Mi lofoto
A lofoto
O lofoto
En lofoto
Min lofoto
On lofoto
Ɓe lofoto
Jogorngal ɗimmal
Mi lofoo
lof-ɗaa
O lofoo
lof-ɗen
Min lofoo
lof-ɗon
Ɓe lofoo
Jogorngal gadanal
Yo mi lofo
Yo a lofo
Yo o lofo
Yo en lofo
Yo min lofo
Yo on lofo
Yo ɓe lofo

Inɗe ceekaaɗe e Lofaade

lofiiɗo lofiiɓe lofotooɗo lofotooɓe loforgal loforɗe lofagol lofali lofol lofi
lofdi lofri lofɗi lofannde lofanɗe lofoore lofooje lofo lofe lofre
lofe

Inɗe ceekaaɗe e Lofaade jahduɗe pelle inɗeLofaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Lofaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Lofaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Lofaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e LofaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Lofaade e deftere ndee.