Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Fuybaade

Fuybaade ko Daande baɗotoongal

Fuybaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Fijde nder ndiyam

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Fuybaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi fuybi
A fuybi
O fuybi
En puybi
Min puybi
On puybi
Ɓe puybi
Timmungal ɗimmal
puybii-mi
puybi-ɗaa
O fuybii
puybi-ɗen
Min puybii
puybi-ɗon
Ɓe puybii
Timmungal ɗimmal
Miin fuybi
Aan fuybi
Kaŋko fuybi
Enen puybi
Minen puybi
Onon puybi
Kamɓe puybi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe fuybi
Aɗa fuybi
Ombo fuybi
Eɗen puybi
Emin puybi
Oɗon puybi
Eɓe puybi
Timmungal tataɗal
Mi fuybiima
A fuybiima
O fuybiima
En puybiima
Min puybiima
On puybiima
Ɓe puybiima

Jogorngal nayaɓal
Miin fuybotoo
Aan fuybotoo
Kaŋko fuybotoo
Enen puybotoo
Minen puybotoo
Onon puybotoo
Kamɓe puybotoo
Jogorngal tataɓal
Mi fuyboto
A fuyboto
O fuyboto
En puyboto
Min puyboto
On puyboto
Ɓe puyboto
Jogorngal ɗimmal
Mi fuyboo
puybo-ɗaa
O fuyboo
puybo-ɗen
Min puyboo
puybo-ɗon
Ɓe puyboo
Jogorngal gadanal
Yo mi fuybo
Yo a fuybo
Yo o fuybo
Yo en puybo
Yo min puybo
Yo on puybo
Yo ɓe puybo

Inɗe ceekaaɗe e Fuybaade

puybiiɗo fuybiiɓe puybotooɗo fuybotooɓe puyborgal puyborɗe puybagol puybali puybol puybi
puybidi puybiri puybiɗi fuybannde puybanɗe fuyboore puybooje fuybo puybe fuybere
puybe

Inɗe ceekaaɗe e Fuybaade jahduɗe pelle inɗeFuybaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Fuybaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Fuybaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Fuybaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e FuybaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Fuybaade e deftere ndee.