A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Aaɓde

Aaɓde ko Daande Baɗowal

Aaɓde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Maleede wune. Heɓde ko yiilotoo tawa tampaani heen.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Aaɓde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi aaɓ
A aaɓ
O aaɓ
En ngaaɓ
Min ngaaɓ
On ngaaɓ
Ɓe ngaaɓ
Timmungal ɗimmal
ngaaɓ-mi
ngaaɓ-ɗaa
O aaɓi
ngaaɓ-ɗen
Min ngaaɓi
ngaaɓ-ɗon
Ɓe ngaaɓi
Timmungal ɗimmal
Miin aaɓi
Aan aaɓi
Kaŋko aaɓi
Enen ngaaɓi
Minen ngaaɓi
Onon ngaaɓi
Kamɓe ngaaɓi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe aaɓi
Aɗa aaɓi
Ombo aaɓi
Eɗen ngaaɓi
Emin ngaaɓi
Oɗon ngaaɓi
Eɓe ngaaɓi
Timmungal tataɗal
Mi aaɓii
A aaɓii
O aaɓii
En ngaaɓii
Min ngaaɓii
On ngaaɓii
Ɓe ngaaɓii

Jogorngal nayaɓal
Miin aaɓata
Aan aaɓata
Kaŋko aaɓata
Enen ngaaɓata
Minen ngaaɓata
Onon ngaaɓata
Kamɓe ngaaɓata
Jogorngal tataɓal
Mi aaɓat
A aaɓat
O aaɓat
En ngaaɓat
Min ngaaɓat
On ngaaɓat
Ɓe ngaaɓat
Jogorngal ɗimmal
Mi aaɓa
ngaaɓaa
O aaɓa
ngaaɓen
Min ngaaɓa
ngaaɓon
Ɓe ngaaɓa
Jogorngal gadanal
Yo mi aaɓ
Yo a aaɓ
Yo o aaɓ
Yo en ngaaɓ
Yo min ngaaɓ
Yo on ngaaɓ
Yo ɓe ngaaɓ

Inɗe ceekaaɗe e Aaɓde

gaaɓoowo aaɓooɓe gaaɓɗo aaɓɓe gaaɓirgal gaaɓirɗe gaaɓal gaaɓe gaaɓgol gaaɓli
gaaɓol gaaɓi ngaaɓidi ngaaɓiri gaaɓiɗi aaɓannde gaaɓanɗe aaɓoore gaaɓooje aaɓo
gaaɓe aaɓere gaaɓe

Inɗe ceekaaɗe e Aaɓde jahduɗe pelle inɗe

gaaɓoowo o ngaaɓooba ba ngaaɓoori ndi gaaɓowol ngol ngaaɓooka ka ngaaɓooki ki ngaaɓooru ndu gaaɓokal kal gaaɓowal ngal gaaɓowel ngel
ngaaɓoongo ngo ngaaɓoore nde ngaaɓoongu ngu ngaaɓoonge nge ngaaɓowum ɗum ngaaɓowam ɗam aaɓooɓe ɓe gaaɓooɗe ɗe gaaɓooɗi ɗi ngaaɓokon kon


Aaɓde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Aaɓde e Ɗemɗe goɗɗe

Français

Avoir de la chance

Firo-nanndooji Aaɓde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Aaɓde

Malkiseede

Nate gabbiiɗe e AaɓdeCeerno amadaliw ɓeydani en Aaɓde e deftere ndee.