Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Abbaade

Abbaade ko Daande baɗotoongal

Abbaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Rewde, yahde tiindoo to gardiiɗo hucci too.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Abbaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi abbi
A abbi
O abbi
En ngabbi
Min ngabbi
On ngabbi
Ɓe ngabbi
Timmungal ɗimmal
ngabbii-mi
ngabbi-ɗaa
O abbii
ngabbi-ɗen
Min ngabbii
ngabbi-ɗon
Ɓe ngabbii
Timmungal ɗimmal
Miin abbi
Aan abbi
Kaŋko abbi
Enen ngabbi
Minen ngabbi
Onon ngabbi
Kamɓe ngabbi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe abbi
Aɗa abbi
Ombo abbi
Eɗen ngabbi
Emin ngabbi
Oɗon ngabbi
Eɓe ngabbi
Timmungal tataɗal
Mi abbiima
A abbiima
O abbiima
En ngabbiima
Min ngabbiima
On ngabbiima
Ɓe ngabbiima

Jogorngal nayaɓal
Miin abbotoo
Aan abbotoo
Kaŋko abbotoo
Enen ngabbotoo
Minen ngabbotoo
Onon ngabbotoo
Kamɓe ngabbotoo
Jogorngal tataɓal
Mi abboto
A abboto
O abboto
En ngabboto
Min ngabboto
On ngabboto
Ɓe ngabboto
Jogorngal ɗimmal
Mi abboo
ngabbo-ɗaa
O abboo
ngabbo-ɗen
Min ngabboo
ngabbo-ɗon
Ɓe ngabboo
Jogorngal gadanal
Yo mi abbo
Yo a abbo
Yo o abbo
Yo en ngabbo
Yo min ngabbo
Yo on ngabbo
Yo ɓe ngabbo

Inɗe ceekaaɗe e Abbaade

gabbiiɗo abbiiɓe gabbotooɗo abbotooɓe gabborgal gabborɗe gabbagol gabbali gabbol gabbi
ngabbidi ngabbiri gabbiɗi abbannde gabbanɗe abboore gabbooje abbo gabbe abbere
gabbe

Inɗe ceekaaɗe e Abbaade jahduɗe pelle inɗeAbbaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Abbaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Abbaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Abbaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e AbbaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Abbaade e deftere ndee.