A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Ɗaayde

Ɗaayde

Ɗaayde ko Daande Baɗowal

Ɗaayde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Wayde no kaangaaɗo ni, ta
wa,fiyataa, gaañataa, jaggirooɓe ɗaayaani ɓee njalkintoo ɗum.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Ɗaayde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi Ɗaay
A Ɗaay
O Ɗaay
En Ɗaay
Min Ɗaay
On Ɗaay
Ɓe Ɗaay
Timmungal ɗimmal
Ɗaay-mi
Ɗaay-ɗaa
O Ɗaayi
Ɗaay-ɗen
Min Ɗaayi
Ɗaay-ɗon
Ɓe Ɗaayi
Timmungal ɗimmal
Miin Ɗaayi
Aan Ɗaayi
Kaŋko Ɗaayi
Enen Ɗaayi
Minen Ɗaayi
Onon Ɗaayi
Kamɓe Ɗaayi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe Ɗaayi
Aɗa Ɗaayi
Ombo Ɗaayi
Eɗen Ɗaayi
Emin Ɗaayi
Oɗon Ɗaayi
Eɓe Ɗaayi
Timmungal tataɗal
Mi Ɗaayii
A Ɗaayii
O Ɗaayii
En Ɗaayii
Min Ɗaayii
On Ɗaayii
Ɓe Ɗaayii

Jogorngal nayaɓal
Miin Ɗaayata
Aan Ɗaayata
Kaŋko Ɗaayata
Enen Ɗaayata
Minen Ɗaayata
Onon Ɗaayata
Kamɓe Ɗaayata
Jogorngal tataɓal
Mi Ɗaayat
A Ɗaayat
O Ɗaayat
En Ɗaayat
Min Ɗaayat
On Ɗaayat
Ɓe Ɗaayat
Jogorngal ɗimmal
Mi Ɗaaya
Ɗaayaa
O Ɗaaya
Ɗaayen
Min Ɗaaya
Ɗaayon
Ɓe Ɗaaya
Jogorngal gadanal
Yo mi Ɗaay
Yo a Ɗaay
Yo o Ɗaay
Yo en Ɗaay
Yo min Ɗaay
Yo on Ɗaay
Yo ɓe Ɗaay

Inɗe ceekaaɗe e Ɗaayde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Ɗaayde

Ɗaayoowo Ɗaayooɓe Ɗaayɗo Ɗaayɓe Ɗaayirgal Ɗaayirɗe Ɗaayal Ɗaaye Ɗaaygol Ɗaayli
Ɗaayol Ɗaayi Ɗaaydi Ɗaayri Ɗaayɗi Ɗaayannde Ɗaayanɗe Ɗaayoore Ɗaayooje Ɗaayo
Ɗaaye Ɗaayre Ɗaaye

Inɗe ceekaaɗe e Ɗaayde jahduɗe pelle inɗe

Ɗaayoowo o Ɗaayooba ba Ɗaayoori ndi Ɗaayowol ngol Ɗaayooka ka Ɗaayooki ki Ɗaayooru ndu Ɗaayokal kal Ɗaayowal ngal Ɗaayowel ngel
Ɗaayoongo ngo Ɗaayoore nde Ɗaayoongu ngu Ɗaayoonge nge Ɗaayowum ɗum Ɗaayowam ɗam Ɗaayooɓe ɓe Ɗaayooɗe ɗe Ɗaayooɗi ɗi Ɗaayokon kon


Ɗaayde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Ɗaayde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Ɗaayde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Ɗaayde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e ƊaaydeCeerno amadaliw ɓeydani en Ɗaayde e deftere ndee.