Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Jaabaade

Jaabaade

Jaabaade ko Daande baɗotoongal

Jaabaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Nootaade, ruttude konngol nde naamnde ɗaa.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Jaabaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi jaabi
A jaabi
O jaabi
En njaabi
Min njaabi
On njaabi
Ɓe njaabi
Timmungal ɗimmal
njaabii-mi
njaabi-ɗaa
O jaabii
njaabi-ɗen
Min njaabii
njaabi-ɗon
Ɓe njaabii
Timmungal ɗimmal
Miin jaabi
Aan jaabi
Kaŋko jaabi
Enen njaabi
Minen njaabi
Onon njaabi
Kamɓe njaabi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe jaabi
Aɗa jaabi
Ombo jaabi
Eɗen njaabi
Emin njaabi
Oɗon njaabi
Eɓe njaabi
Timmungal tataɗal
Mi jaabiima
A jaabiima
O jaabiima
En njaabiima
Min njaabiima
On njaabiima
Ɓe njaabiima

Jogorngal nayaɓal
Miin jaabotoo
Aan jaabotoo
Kaŋko jaabotoo
Enen njaabotoo
Minen njaabotoo
Onon njaabotoo
Kamɓe njaabotoo
Jogorngal tataɓal
Mi jaaboto
A jaaboto
O jaaboto
En njaaboto
Min njaaboto
On njaaboto
Ɓe njaaboto
Jogorngal ɗimmal
Mi jaaboo
njaab-ɗaa
O jaaboo
njaab-ɗen
Min njaaboo
njaab-ɗon
Ɓe njaaboo
Jogorngal gadanal
Yo mi jaabo
Yo a jaabo
Yo o jaabo
Yo en njaabo
Yo min njaabo
Yo on njaabo
Yo ɓe njaabo

Inɗe ceekaaɗe e Jaabaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Jaabaade

jaabiiɗo jaabiiɓe jaabotooɗo jaabotooɓe jaaborgal jaaborɗe jaabagol jaabali jaabol jaabi
njaabdi njaabri jaabɗi jaabannde jaabanɗe jaaboore jaabooje jaabo jaabe jaabre
jaabe

Inɗe ceekaaɗe e Jaabaade jahduɗe pelle inɗeJaabaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Jaabaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Jaabaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Jaabaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e JaabaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Jaabaade e deftere ndee.