Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Nootaade

Nootaade ko Daande baɗotoongal

Nootaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Jaabaade ɗo noddaa. Holirde a nanii ko noddeɗaa ko haala ka kaal-ɗaa ka

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Nootaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi nooti
A nooti
O nooti
En nooti
Min nooti
On nooti
Ɓe nooti
Timmungal ɗimmal
nootii-mi
nooti-ɗaa
O nootii
nooti-ɗen
Min nootii
nooti-ɗon
Ɓe nootii
Timmungal ɗimmal
Miin nooti
Aan nooti
Kaŋko nooti
Enen nooti
Minen nooti
Onon nooti
Kamɓe nooti
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe nooti
Aɗa nooti
Ombo nooti
Eɗen nooti
Emin nooti
Oɗon nooti
Eɓe nooti
Timmungal tataɗal
Mi nootiima
A nootiima
O nootiima
En nootiima
Min nootiima
On nootiima
Ɓe nootiima

Jogorngal nayaɓal
Miin noototoo
Aan noototoo
Kaŋko noototoo
Enen noototoo
Minen noototoo
Onon noototoo
Kamɓe noototoo
Jogorngal tataɓal
Mi noototo
A noototo
O noototo
En noototo
Min noototo
On noototo
Ɓe noototo
Jogorngal ɗimmal
Mi nootoo
noot-ɗaa
O nootoo
noot-ɗen
Min nootoo
noot-ɗon
Ɓe nootoo
Jogorngal gadanal
Yo mi nooto
Yo a nooto
Yo o nooto
Yo en nooto
Yo min nooto
Yo on nooto
Yo ɓe nooto

Inɗe ceekaaɗe e Nootaade

nootiiɗo nootiiɓe noototooɗo noototooɓe nootorgal nootorɗe nootagol nootali nootol nooti
nootdi nootri nootɗi nootannde nootanɗe nootoore nootooje nooto noote nootre
noote

Inɗe ceekaaɗe e Nootaade jahduɗe pelle inɗeNootaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Nootaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Nootaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Nootaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e NootaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Nootaade e deftere ndee.