A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Deƴƴude

Deƴƴude

Deƴƴude ko Daande Baɗowal

Deƴƴude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Nattude haalde.
Muumɗinde hoore mum. Waasde yaltinde hay hito wooto

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Deƴƴude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi deƴƴu
A deƴƴu
O deƴƴu
En ndeƴƴu
Min ndeƴƴu
On ndeƴƴu
Ɓe ndeƴƴu
Timmungal ɗimmal
ndeƴƴu-mi
ndeƴƴu-ɗaa
O deƴƴi
ndeƴƴu-ɗen
Min ndeƴƴi
ndeƴƴu-ɗon
Ɓe ndeƴƴi
Timmungal ɗimmal
Miin deƴƴi
Aan deƴƴi
Kaŋko deƴƴi
Enen ndeƴƴi
Minen ndeƴƴi
Onon ndeƴƴi
Kamɓe ndeƴƴi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe deƴƴi
Aɗa deƴƴi
Ombo deƴƴi
Eɗen ndeƴƴi
Emin ndeƴƴi
Oɗon ndeƴƴi
Eɓe ndeƴƴi
Timmungal tataɗal
Mi deƴƴii
A deƴƴii
O deƴƴii
En ndeƴƴii
Min ndeƴƴii
On ndeƴƴii
Ɓe ndeƴƴii

Jogorngal nayaɓal
Miin deƴƴata
Aan deƴƴata
Kaŋko deƴƴata
Enen ndeƴƴata
Minen ndeƴƴata
Onon ndeƴƴata
Kamɓe ndeƴƴata
Jogorngal tataɓal
Mi deƴƴat
A deƴƴat
O deƴƴat
En ndeƴƴat
Min ndeƴƴat
On ndeƴƴat
Ɓe ndeƴƴat
Jogorngal ɗimmal
Mi deƴƴa
ndeƴƴaa
O deƴƴa
ndeƴƴen
Min ndeƴƴa
ndeƴƴon
Ɓe ndeƴƴa
Jogorngal gadanal
Yo mi deƴƴu
Yo a deƴƴu
Yo o deƴƴu
Yo en ndeƴƴu
Yo min ndeƴƴu
Yo on ndeƴƴu
Yo ɓe ndeƴƴu

Inɗe ceekaaɗe e Deƴƴude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Deƴƴude

deƴƴoowo deƴƴooɓe deƴƴuɗo deƴƴuɓe deƴƴirgal deƴƴirɗe deƴƴal deƴƴe deƴƴugol deƴƴuli
deƴƴol deƴƴi ndeƴƴidi ndeƴƴiri deƴƴiɗi deƴƴannde deƴƴanɗe deƴƴoore deƴƴooje deƴƴo
deƴƴe deƴƴere deƴƴe

Inɗe ceekaaɗe e Deƴƴude jahduɗe pelle inɗe

deƴƴoowo o ndeƴƴooba ba ndeƴƴoori ndi deƴƴowol ngol ndeƴƴooka ka ndeƴƴooki ki ndeƴƴooru ndu deƴƴokal kal deƴƴowal ngal deƴƴowel ngel
ndeƴƴoongo ngo ndeƴƴoore nde ndeƴƴoongu ngu ndeƴƴoonge nge ndeƴƴowum ɗum ndeƴƴowam ɗam deƴƴooɓe ɓe deƴƴooɗe ɗe deƴƴooɗi ɗi ndeƴƴokon kon


Deƴƴude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Deƴƴude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Deƴƴude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Deƴƴude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e DeƴƴudeCeerno amadaliw ɓeydani en Deƴƴude e deftere ndee.