Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Ƴaaɓaade

Ƴaaɓaade

Ƴaaɓaade ko Daande baɗotoongal

Ƴaaɓaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Yahrude koyɗe mum e dow sala.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Ƴaaɓaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi Ƴaaɓi
A Ƴaaɓi
O Ƴaaɓi
En Ƴaaɓi
Min Ƴaaɓi
On Ƴaaɓi
Ɓe Ƴaaɓi
Timmungal ɗimmal
Ƴaaɓii-mi
Ƴaaɓi-ɗaa
O Ƴaaɓii
Ƴaaɓi-ɗen
Min Ƴaaɓii
Ƴaaɓi-ɗon
Ɓe Ƴaaɓii
Timmungal ɗimmal
Miin Ƴaaɓi
Aan Ƴaaɓi
Kaŋko Ƴaaɓi
Enen Ƴaaɓi
Minen Ƴaaɓi
Onon Ƴaaɓi
Kamɓe Ƴaaɓi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe Ƴaaɓi
Aɗa Ƴaaɓi
Ombo Ƴaaɓi
Eɗen Ƴaaɓi
Emin Ƴaaɓi
Oɗon Ƴaaɓi
Eɓe Ƴaaɓi
Timmungal tataɗal
Mi Ƴaaɓiima
A Ƴaaɓiima
O Ƴaaɓiima
En Ƴaaɓiima
Min Ƴaaɓiima
On Ƴaaɓiima
Ɓe Ƴaaɓiima

Jogorngal nayaɓal
Miin Ƴaaɓotoo
Aan Ƴaaɓotoo
Kaŋko Ƴaaɓotoo
Enen Ƴaaɓotoo
Minen Ƴaaɓotoo
Onon Ƴaaɓotoo
Kamɓe Ƴaaɓotoo
Jogorngal tataɓal
Mi Ƴaaɓoto
A Ƴaaɓoto
O Ƴaaɓoto
En Ƴaaɓoto
Min Ƴaaɓoto
On Ƴaaɓoto
Ɓe Ƴaaɓoto
Jogorngal ɗimmal
Mi Ƴaaɓoo
Ƴaaɓo-ɗaa
O Ƴaaɓoo
Ƴaaɓo-ɗen
Min Ƴaaɓoo
Ƴaaɓo-ɗon
Ɓe Ƴaaɓoo
Jogorngal gadanal
Yo mi Ƴaaɓo
Yo a Ƴaaɓo
Yo o Ƴaaɓo
Yo en Ƴaaɓo
Yo min Ƴaaɓo
Yo on Ƴaaɓo
Yo ɓe Ƴaaɓo

Inɗe ceekaaɗe e Ƴaaɓaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Ƴaaɓaade

Ƴaaɓiiɗo Ƴaaɓiiɓe Ƴaaɓotooɗo Ƴaaɓotooɓe Ƴaaɓorgal Ƴaaɓorɗe Ƴaaɓagol Ƴaaɓali Ƴaaɓol Ƴaaɓi
Ƴaaɓidi Ƴaaɓiri Ƴaaɓiɗi Ƴaaɓannde Ƴaaɓanɗe Ƴaaɓoore Ƴaaɓooje Ƴaaɓo Ƴaaɓe Ƴaaɓere
Ƴaaɓe

Inɗe ceekaaɗe e Ƴaaɓaade jahduɗe pelle inɗeƳaaɓaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Ƴaaɓaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Ƴaaɓaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Ƴaaɓaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e ƳaaɓaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Ƴaaɓaade e deftere ndee.