Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Weɗaade

Weɗaade

Weɗaade ko Daande baɗotoongal

Weɗaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Yahdude e henndu

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Weɗaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi weɗi
A weɗi
O weɗi
En mbeɗi
Min mbeɗi
On mbeɗi
Ɓe mbeɗi
Timmungal ɗimmal
mbeɗii-mi
mbeɗi-ɗaa
O weɗii
mbeɗi-ɗen
Min mbeɗii
mbeɗi-ɗon
Ɓe mbeɗii
Timmungal ɗimmal
Miin weɗi
Aan weɗi
Kaŋko weɗi
Enen mbeɗi
Minen mbeɗi
Onon mbeɗi
Kamɓe mbeɗi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe weɗi
Aɗa weɗi
Ombo weɗi
Eɗen mbeɗi
Emin mbeɗi
Oɗon mbeɗi
Eɓe mbeɗi
Timmungal tataɗal
Mi weɗiima
A weɗiima
O weɗiima
En mbeɗiima
Min mbeɗiima
On mbeɗiima
Ɓe mbeɗiima

Jogorngal nayaɓal
Miin weɗotoo
Aan weɗotoo
Kaŋko weɗotoo
Enen mbeɗotoo
Minen mbeɗotoo
Onon mbeɗotoo
Kamɓe mbeɗotoo
Jogorngal tataɓal
Mi weɗoto
A weɗoto
O weɗoto
En mbeɗoto
Min mbeɗoto
On mbeɗoto
Ɓe mbeɗoto
Jogorngal ɗimmal
Mi weɗoo
mbeɗo-ɗaa
O weɗoo
mbeɗo-ɗen
Min mbeɗoo
mbeɗo-ɗon
Ɓe mbeɗoo
Jogorngal gadanal
Yo mi weɗo
Yo a weɗo
Yo o weɗo
Yo en mbeɗo
Yo min mbeɗo
Yo on mbeɗo
Yo ɓe mbeɗo

Inɗe ceekaaɗe e Weɗaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Weɗaade

beɗiiɗo weɗiiɓe beɗotooɗo weɗotooɓe beɗorgal beɗorɗe beɗagol beɗali beɗol beɗi
mbeɗidi mbeɗiri beɗiɗi weɗannde beɗanɗe weɗoore beɗooje weɗo beɗe weɗere
beɗe

Inɗe ceekaaɗe e Weɗaade jahduɗe pelle inɗeWeɗaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weɗaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Weɗaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Weɗaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e WeɗaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Weɗaade e deftere ndee.