A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Weetde

Weetde

Weetde ko Daande Baɗowal

Weetde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Wonde subaka

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Weetde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi weet
A weet
O weet
En mbeet
Min mbeet
On mbeet
Ɓe mbeet
Timmungal ɗimmal
mbeet-mi
mbeet-ɗaa
O weeti
mbeet-ɗen
Min mbeeti
mbeet-ɗon
Ɓe mbeeti
Timmungal ɗimmal
Miin weeti
Aan weeti
Kaŋko weeti
Enen mbeeti
Minen mbeeti
Onon mbeeti
Kamɓe mbeeti
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe weeti
Aɗa weeti
Ombo weeti
Eɗen mbeeti
Emin mbeeti
Oɗon mbeeti
Eɓe mbeeti
Timmungal tataɗal
Mi weetii
A weetii
O weetii
En mbeetii
Min mbeetii
On mbeetii
Ɓe mbeetii

Jogorngal nayaɓal
Miin weetata
Aan weetata
Kaŋko weetata
Enen mbeetata
Minen mbeetata
Onon mbeetata
Kamɓe mbeetata
Jogorngal tataɓal
Mi weetat
A weetat
O weetat
En mbeetat
Min mbeetat
On mbeetat
Ɓe mbeetat
Jogorngal ɗimmal
Mi weeta
mbeetaa
O weeta
mbeeten
Min mbeeta
mbeeton
Ɓe mbeeta
Jogorngal gadanal
Yo mi weet
Yo a weet
Yo o weet
Yo en mbeet
Yo min mbeet
Yo on mbeet
Yo ɓe mbeet

Inɗe ceekaaɗe e Weetde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Weetde

beetoowo weetooɓe beetɗo weetɓe beetirgal beetirɗe beetal beete beetgol beetli
beetol beeti mbeetdi mbeetri beetɗi weetannde beetanɗe weetoore beetooje weeto
beete weetre beete

Inɗe ceekaaɗe e Weetde jahduɗe pelle inɗe

beetoowo o mbeetooba ba mbeetoori ndi beetowol ngol mbeetooka ka mbeetooki ki mbeetooru ndu beetokal kal beetowal ngal beetowel ngel
mbeetoongo ngo mbeetoore nde mbeetoongu ngu mbeetoonge nge mbeetowum ɗum mbeetowam ɗam weetooɓe ɓe beetooɗe ɗe beetooɗi ɗi mbeetokon kon


Weetde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weetde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Weetde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Weetde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e WeetdeCeerno amadaliw ɓeydani en Weetde e deftere ndee.