A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Ɗaccude

Ɗaccude

Ɗaccude ko Daande Baɗowal

Ɗaccude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Woppude
Nattude nanngude
Nattude waɗde ko woownoo waɗde

Ɓeydan "Ɗaccude" firo woɗngo

Binndanɗe jowitiiɗe e "Ɗaccude" - Ɓeydan "Ɗaccude" winndannde


Firlito baɗal : Ɗaccude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi Ɗaccu
A Ɗaccu
O Ɗaccu
En Ɗaccu
Min Ɗaccu
On Ɗaccu
Ɓe Ɗaccu
Timmungal ɗimmal
Ɗaccu-mi
Ɗaccu-ɗaa
O Ɗacci
Ɗaccu-ɗen
Min Ɗacci
Ɗaccu-ɗon
Ɓe Ɗacci
Timmungal ɗimmal
Miin Ɗacci
Aan Ɗacci
Kaŋko Ɗacci
Enen Ɗacci
Minen Ɗacci
Onon Ɗacci
Kamɓe Ɗacci
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe Ɗacci
Aɗa Ɗacci
Ombo Ɗacci
Eɗen Ɗacci
Emin Ɗacci
Oɗon Ɗacci
Eɓe Ɗacci
Timmungal tataɗal
Mi Ɗaccii
A Ɗaccii
O Ɗaccii
En Ɗaccii
Min Ɗaccii
On Ɗaccii
Ɓe Ɗaccii

Jogorngal nayaɓal
Miin Ɗaccata
Aan Ɗaccata
Kaŋko Ɗaccata
Enen Ɗaccata
Minen Ɗaccata
Onon Ɗaccata
Kamɓe Ɗaccata
Jogorngal tataɓal
Mi Ɗaccat
A Ɗaccat
O Ɗaccat
En Ɗaccat
Min Ɗaccat
On Ɗaccat
Ɓe Ɗaccat
Jogorngal ɗimmal
Mi Ɗacca
Ɗaccaa
O Ɗacca
Ɗaccen
Min Ɗacca
Ɗaccon
Ɓe Ɗacca
Jogorngal gadanal
Yo mi Ɗaccu
Yo a Ɗaccu
Yo o Ɗaccu
Yo en Ɗaccu
Yo min Ɗaccu
Yo on Ɗaccu
Yo ɓe Ɗaccu

Inɗe ceekaaɗe e Ɗaccude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo
Ɗaccoowo Oon gonɗo e Ɗaccude oo.
Ɗaccooɓe Ɓeen wonɓe e Ɗaccude ɓee.
Ɗaccuɗo Oon baɗɗo gollal Ɗaccude haa gayni oo.
Ɗaccuɓe Ɓeen waɗɓe gollal Ɗaccudehaa ngayni ɓee.
Ɗaccirgal Kuwtorgal gollal Ɗaccude
Ɗaccirɗe Kuwtorde gollal Ɗaccude
Ɗaccugol Mbaydi gollal Ɗaccude ndi.
Ɗacculi Mbaydiiji gollal Ɗaccude ɗi.
Ɗaccannde Gollal Ɗaccude baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni Ɗaccannde
Ɗaccanɗe Keewal Ɗaccannde

Inɗe ceekaaɗe e Ɗaccude

Ɗaccoowo Ɗaccooɓe Ɗaccuɗo Ɗaccuɓe Ɗaccirgal Ɗaccirɗe Ɗaccal Ɗacce Ɗaccugol Ɗacculi
Ɗaccol Ɗacci Ɗaccidi Ɗacciri Ɗacciɗi Ɗaccannde Ɗaccanɗe Ɗaccoore Ɗaccooje Ɗacco
Ɗacce Ɗaccere Ɗacce

Inɗe ceekaaɗe e Ɗaccude jahduɗe pelle inɗe

Ɗaccoowo o Ɗaccooba ba Ɗaccoori ndi Ɗaccowol ngol Ɗaccooka ka Ɗaccooki ki Ɗaccooru ndu Ɗaccokal kal Ɗaccowal ngal Ɗaccowel ngel
Ɗaccoongo ngo Ɗaccoore nde Ɗaccoongu ngu Ɗaccoonge nge Ɗaccowum ɗum Ɗaccowam ɗam Ɗaccooɓe ɓe Ɗaccooɗe ɗe Ɗaccooɗi ɗi Ɗaccokon kon


Ɗaccude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Ɗaccude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Ɗaccude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Ɗaccude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e ƊaccudeCeerno amadaliw ɓeydani en Ɗaccude e deftere ndee.