A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Tokkondirde

Tokkondirde

Tokkondirde ko Daande Baɗowal

Tokkondirde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Jokkondirde, renndinde ceɓe ɗiɗi ɗi geɗe ɗiɗi ngam ɓeydaade juutde

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Tokkondirde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi tokkondir
A tokkondir
O tokkondir
En tokkondir
Min tokkondir
On tokkondir
Ɓe tokkondir
Timmungal ɗimmal
tokkondir-mi
tokkondir-ɗaa
O tokkondiri
tokkondir-ɗen
Min tokkondiri
tokkondir-ɗon
Ɓe tokkondiri
Timmungal ɗimmal
Miin tokkondiri
Aan tokkondiri
Kaŋko tokkondiri
Enen tokkondiri
Minen tokkondiri
Onon tokkondiri
Kamɓe tokkondiri
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe tokkondiri
Aɗa tokkondiri
Ombo tokkondiri
Eɗen tokkondiri
Emin tokkondiri
Oɗon tokkondiri
Eɓe tokkondiri
Timmungal tataɗal
Mi tokkondirii
A tokkondirii
O tokkondirii
En tokkondirii
Min tokkondirii
On tokkondirii
Ɓe tokkondirii

Jogorngal nayaɓal
Miin tokkondirata
Aan tokkondirata
Kaŋko tokkondirata
Enen tokkondirata
Minen tokkondirata
Onon tokkondirata
Kamɓe tokkondirata
Jogorngal tataɓal
Mi tokkondirat
A tokkondirat
O tokkondirat
En tokkondirat
Min tokkondirat
On tokkondirat
Ɓe tokkondirat
Jogorngal ɗimmal
Mi tokkondira
tokkondiraa
O tokkondira
tokkondiren
Min tokkondira
tokkondiron
Ɓe tokkondira
Jogorngal gadanal
Yo mi tokkondir
Yo a tokkondir
Yo o tokkondir
Yo en tokkondir
Yo min tokkondir
Yo on tokkondir
Yo ɓe tokkondir

Inɗe ceekaaɗe e Tokkondirde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Tokkondirde

tokkondiroowo tokkondirooɓe tokkondirɗo tokkondirɓe tokkondirirgal tokkondirirɗe tokkondiral tokkondire tokkondirgol tokkondirli
tokkondirol tokkondiri tokkondirdi tokkondirri tokkondirɗi tokkondirannde tokkondiranɗe tokkondiroore tokkondirooje tokkondiro
tokkondire tokkondirre tokkondire

Inɗe ceekaaɗe e Tokkondirde jahduɗe pelle inɗe

tokkondiroowo o tokkondirooba ba tokkondiroori ndi tokkondirowol ngol tokkondirooka ka tokkondirooki ki tokkondirooru ndu tokkondirokal kal tokkondirowal ngal tokkondirowel ngel
tokkondiroongo ngo tokkondiroore nde tokkondiroongu ngu tokkondiroonge nge tokkondirowum ɗum tokkondirowam ɗam tokkondirooɓe ɓe tokkondirooɗe ɗe tokkondirooɗi ɗi tokkondirokon kon


Tokkondirde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Tokkondirde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Tokkondirde

Haɓɓondirde

Weño Tokkondirde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e TokkondirdeCeerno amadaliw ɓeydani en Tokkondirde e deftere ndee.