A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Oolel

Oolel Ngel / Oolon Kon

Oolel ko Innde renndinnde

Oolel ina waawi ɓaggeede e fannu Weeyo.

Teelal Oolel ko Oolel, keewal mum ko Oolon.

Firo

Huunde reftoonde e gulaali.
Won e nder nokkuuji ko wayi no daande maayo deeƴngo, suudu yaajndu ndu heewaani kaake walla yimɓe, so neɗɗo wullii, ooleel retoto ko haalaa ko no haaliraa ni.

Ɓeydan "Oolel" firo woɗngo

Binndanɗe jowitiiɗe e "Oolel" - Ɓeydan "Oolel" winndannde


Lomtooji jeyal

Teelal Keewal
Oolel am Ngel Oolon am Kon
Oolel maa Ngel Oolon maa Kon
Oolel makko Ngel Oolon makko Kon
Oolel amen Ngel Oolon amen Kon
Oolel men Ngel Oolon men Kon
Oolel mon Ngel Oolon mon Kon
Oolel maɓɓe Ngel Oolon maɓɓe Kon

Oolel e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Oolel e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Oolel

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Oolel

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e OolelCeerno amadaliw ɓeydani en Oolel e deftere ndee.