A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Firde

Firde

Firde ko Daande Baɗowal

Firde ina waawi ɓaggeede e fannu Kuwtorɗe.

Firo

Firde: ko lekɗe cewɗe koftee fiilee heen baaji haa tiiɗa,waɗetee ko tiba dow hedde jubudu too ,ko kañum taarto too tigilde nde,ko e firde nde baaji juri ɗii kaɓɓetee ɗi telloo les,

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Firde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi fir
A fir
O fir
En pir
Min pir
On pir
Ɓe pir
Timmungal ɗimmal
pir-mi
pir-ɗaa
O firi
pir-ɗen
Min piri
pir-ɗon
Ɓe piri
Timmungal ɗimmal
Miin firi
Aan firi
Kaŋko firi
Enen piri
Minen piri
Onon piri
Kamɓe piri
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe firi
Aɗa firi
Ombo firi
Eɗen piri
Emin piri
Oɗon piri
Eɓe piri
Timmungal tataɗal
Mi firii
A firii
O firii
En pirii
Min pirii
On pirii
Ɓe pirii

Jogorngal nayaɓal
Miin firata
Aan firata
Kaŋko firata
Enen pirata
Minen pirata
Onon pirata
Kamɓe pirata
Jogorngal tataɓal
Mi firat
A firat
O firat
En pirat
Min pirat
On pirat
Ɓe pirat
Jogorngal ɗimmal
Mi fira
piraa
O fira
piren
Min pira
piron
Ɓe pira
Jogorngal gadanal
Yo mi fir
Yo a fir
Yo o fir
Yo en pir
Yo min pir
Yo on pir
Yo ɓe pir

Inɗe ceekaaɗe e Firde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Firde

piroowo firooɓe pirɗo firɓe pirirgal pirirɗe piral pire pirgol pirli
pirol piri pirdi pirri pirɗi firannde piranɗe firoore pirooje firo
pire firre pire

Inɗe ceekaaɗe e Firde jahduɗe pelle inɗe

piroowo o pirooba ba piroori ndi pirowol ngol pirooka ka pirooki ki pirooru ndu pirokal kal pirowal ngal pirowel ngel
piroongo ngo piroore nde piroongu ngu piroonge nge pirowum ɗum pirowam ɗam firooɓe ɓe pirooɗe ɗe pirooɗi ɗi pirokon kon


Firde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Firde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Firde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e FirdeCeerno Bassoum ɓeydani en Firde e deftere ndee.