A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Njabeeri

Njabeeri ndi / njabeeje Ɗe

Njabeeri ko Innde renndinnde

Njabeeri ina waawi ɓaggeede e fannu Puɗol.

Teelal Njabeeri ko Njabeeri, keewal mum ko njabeeje.

Firo

Njabeeri: ko basaale tokoose ,yeru: so a aawii gawri ndi fuɗii haa ndi tolniima e kopii ,ɓurta walla manka koppi, ko ndiin wi'etee njabeeri.

Ɓeydou firo woɗngo

Njabeeri e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Njabeeri e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Njabeeri

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Njabeeri

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e NjabeeriCeerno Bassoum ɓeydani en Njabeeri e deftere ndee.