Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Aaƴaade

Aaƴaade ko Daande baɗotoongal

Aaƴaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Aaƴaade: ko neɗɗo calaniiɗo jiɗnaaɓe mum,mo jaɓataa jamirooje mawɓe mum,

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Aaƴaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi aaƴi
A aaƴi
O aaƴi
En ngaaƴi
Min ngaaƴi
On ngaaƴi
Ɓe ngaaƴi
Timmungal ɗimmal
ngaaƴii-mi
ngaaƴi-ɗaa
O aaƴii
ngaaƴi-ɗen
Min ngaaƴii
ngaaƴi-ɗon
Ɓe ngaaƴii
Timmungal ɗimmal
Miin aaƴi
Aan aaƴi
Kaŋko aaƴi
Enen ngaaƴi
Minen ngaaƴi
Onon ngaaƴi
Kamɓe ngaaƴi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe aaƴi
Aɗa aaƴi
Ombo aaƴi
Eɗen ngaaƴi
Emin ngaaƴi
Oɗon ngaaƴi
Eɓe ngaaƴi
Timmungal tataɗal
Mi aaƴiima
A aaƴiima
O aaƴiima
En ngaaƴiima
Min ngaaƴiima
On ngaaƴiima
Ɓe ngaaƴiima

Jogorngal nayaɓal
Miin aaƴotoo
Aan aaƴotoo
Kaŋko aaƴotoo
Enen ngaaƴotoo
Minen ngaaƴotoo
Onon ngaaƴotoo
Kamɓe ngaaƴotoo
Jogorngal tataɓal
Mi aaƴoto
A aaƴoto
O aaƴoto
En ngaaƴoto
Min ngaaƴoto
On ngaaƴoto
Ɓe ngaaƴoto
Jogorngal ɗimmal
Mi aaƴoo
ngaaƴo-ɗaa
O aaƴoo
ngaaƴo-ɗen
Min ngaaƴoo
ngaaƴo-ɗon
Ɓe ngaaƴoo
Jogorngal gadanal
Yo mi aaƴo
Yo a aaƴo
Yo o aaƴo
Yo en ngaaƴo
Yo min ngaaƴo
Yo on ngaaƴo
Yo ɓe ngaaƴo

Inɗe ceekaaɗe e Aaƴaade

gaaƴiiɗo aaƴiiɓe gaaƴotooɗo aaƴotooɓe gaaƴorgal gaaƴorɗe gaaƴagol gaaƴali gaaƴol gaaƴi
ngaaƴidi ngaaƴiri gaaƴiɗi aaƴannde gaaƴanɗe aaƴoore gaaƴooje aaƴo gaaƴe aaƴere
gaaƴe

Inɗe ceekaaɗe e Aaƴaade jahduɗe pelle inɗeAaƴaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Aaƴaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Aaƴaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Aaƴaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e AaƴaadeCeerno Bassoum ɓeydani en Aaƴaade e deftere ndee.