Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Aaƴaade

Aaƴaade

Aaƴaade ko Daande baɗotoongal

Aaƴaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Salanaade jiɗnaaɓe mum,
Waase jaɓde jamirooje mawɓe mum,

Waasde ɗoftaade (Ɓeydol amadaliw)

Ɓeydan "Aaƴaade" firo woɗngo

Binndanɗe jowitiiɗe e "Aaƴaade" - Ɓeydan "Aaƴaade" winndannde


Firlito baɗal : Aaƴaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi aaƴi
A aaƴi
O aaƴi
En ngaaƴi
Min ngaaƴi
On ngaaƴi
Ɓe ngaaƴi
Timmungal ɗimmal
ngaaƴii-mi
ngaaƴi-ɗaa
O aaƴii
ngaaƴi-ɗen
Min ngaaƴii
ngaaƴi-ɗon
Ɓe ngaaƴii
Timmungal ɗimmal
Miin aaƴii
Aan aaƴii
Kaŋko aaƴii
Enen ngaaƴii
Minen ngaaƴii
Onon ngaaƴii
Kamɓe ngaaƴii
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe aaƴii
Aɗa aaƴii
Ombo aaƴii
Eɗen ngaaƴii
Emin ngaaƴii
Oɗon ngaaƴii
Eɓe ngaaƴii
Timmungal tataɗal
Mi aaƴiima
A aaƴiima
O aaƴiima
En ngaaƴiima
Min ngaaƴiima
On ngaaƴiima
Ɓe ngaaƴiima

Jogorngal nayaɓal
Miin aaƴotoo
Aan aaƴotoo
Kaŋko aaƴotoo
Enen ngaaƴotoo
Minen ngaaƴotoo
Onon ngaaƴotoo
Kamɓe ngaaƴotoo
Jogorngal tataɓal
Mi aaƴoto
A aaƴoto
O aaƴoto
En ngaaƴoto
Min ngaaƴoto
On ngaaƴoto
Ɓe ngaaƴoto
Jogorngal ɗimmal
Mi aaƴoo
ngaaƴo-ɗaa
O aaƴoo
ngaaƴo-ɗen
Min ngaaƴoo
ngaaƴo-ɗon
Ɓe ngaaƴoo
Jogorngal gadanal
Yo mi aaƴo
Yo a aaƴo
Yo o aaƴo
Yo en ngaaƴo
Yo min ngaaƴo
Yo on ngaaƴo
Yo ɓe ngaaƴo

Inɗe ceekaaɗe e Aaƴaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Aaƴaade

gaaƴiiɗo aaƴiiɓe gaaƴotooɗo aaƴotooɓe gaaƴorgal gaaƴorɗe gaaƴagol gaaƴali gaaƴol gaaƴi
ngaaƴidi ngaaƴiri gaaƴiɗi aaƴannde gaaƴanɗe aaƴoore gaaƴooje aaƴo gaaƴe aaƴere
gaaƴe

Inɗe ceekaaɗe e Aaƴaade jahduɗe pelle inɗeAaƴaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Aaƴaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Aaƴaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Aaƴaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e AaƴaadeCeerno Bassoum ɓeydani en Aaƴaade e deftere ndee.