A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Ɓilde

Ɓilde

Ɓilde ko Daande Baɗowal

Ɓilde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Loggude
Mbiruuji ina ɓilondira, ɓilondira koyɗe.
So neɗɗo roŋkii yaltude e nokku, ina wiyee ko ko ɓilii toon

Ɓeydan "Ɓilde" firo woɗngo

Binndanɗe jowitiiɗe e "Ɓilde" - Ɓeydan "Ɓilde" winndannde


Firlito baɗal : Ɓilde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi Ɓil
A Ɓil
O Ɓil
En Ɓil
Min Ɓil
On Ɓil
Ɓe Ɓil
Timmungal ɗimmal
Ɓil-mi
Ɓil-ɗaa
O Ɓili
Ɓil-ɗen
Min Ɓili
Ɓil-ɗon
Ɓe Ɓili
Timmungal ɗimmal
Miin Ɓili
Aan Ɓili
Kaŋko Ɓili
Enen Ɓili
Minen Ɓili
Onon Ɓili
Kamɓe Ɓili
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe Ɓili
Aɗa Ɓili
Ombo Ɓili
Eɗen Ɓili
Emin Ɓili
Oɗon Ɓili
Eɓe Ɓili
Timmungal tataɗal
Mi Ɓilii
A Ɓilii
O Ɓilii
En Ɓilii
Min Ɓilii
On Ɓilii
Ɓe Ɓilii

Jogorngal nayaɓal
Miin Ɓilata
Aan Ɓilata
Kaŋko Ɓilata
Enen Ɓilata
Minen Ɓilata
Onon Ɓilata
Kamɓe Ɓilata
Jogorngal tataɓal
Mi Ɓilat
A Ɓilat
O Ɓilat
En Ɓilat
Min Ɓilat
On Ɓilat
Ɓe Ɓilat
Jogorngal ɗimmal
Mi Ɓila
Ɓilaa
O Ɓila
Ɓilen
Min Ɓila
Ɓilon
Ɓe Ɓila
Jogorngal gadanal
Yo mi Ɓil
Yo a Ɓil
Yo o Ɓil
Yo en Ɓil
Yo min Ɓil
Yo on Ɓil
Yo ɓe Ɓil

Inɗe ceekaaɗe e Ɓilde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo
Ɓilli Mbaydiiji gollal Ɓilde ɗi.

Inɗe ceekaaɗe e Ɓilde

Ɓiloowo Ɓilooɓe Ɓilɗo Ɓilɓe Ɓilirgal Ɓilirɗe Ɓilal Ɓile Ɓilgol Ɓilli
Ɓilol Ɓili Ɓildi Ɓilri Ɓilɗi Ɓilannde Ɓilanɗe Ɓiloore Ɓilooje Ɓilo
Ɓile Ɓilre Ɓile

Inɗe ceekaaɗe e Ɓilde jahduɗe pelle inɗe

Ɓiloowo o Ɓilooba ba Ɓiloori ndi Ɓilowol ngol Ɓilooka ka Ɓilooki ki Ɓilooru ndu Ɓilokal kal Ɓilowal ngal Ɓilowel ngel
Ɓiloongo ngo Ɓiloore nde Ɓiloongu ngu Ɓiloonge nge Ɓilowum ɗum Ɓilowam ɗam Ɓilooɓe ɓe Ɓilooɗe ɗe Ɓilooɗi ɗi Ɓilokon kon


Ɓilde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Ɓilde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Ɓilde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Ɓilde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e ƁildeCeerno amadaliw ɓeydani en Ɓilde e deftere ndee.