Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Mettaade

Mettaade

Mettaade ko Daande baɗotoongal

Mettaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Ɓaatde ɗemngal mum e huunde mbele anndude mbeleendi walla metteendi mum ɗo tolnii.
Laaƴaade

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Mettaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi metti
A metti
O metti
En metti
Min metti
On metti
Ɓe metti
Timmungal ɗimmal
mettii-mi
metti-ɗaa
O mettii
metti-ɗen
Min mettii
metti-ɗon
Ɓe mettii
Timmungal ɗimmal
Miin metti
Aan metti
Kaŋko metti
Enen metti
Minen metti
Onon metti
Kamɓe metti
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe metti
Aɗa metti
Ombo metti
Eɗen metti
Emin metti
Oɗon metti
Eɓe metti
Timmungal tataɗal
Mi mettiima
A mettiima
O mettiima
En mettiima
Min mettiima
On mettiima
Ɓe mettiima

Jogorngal nayaɓal
Miin mettotoo
Aan mettotoo
Kaŋko mettotoo
Enen mettotoo
Minen mettotoo
Onon mettotoo
Kamɓe mettotoo
Jogorngal tataɓal
Mi mettoto
A mettoto
O mettoto
En mettoto
Min mettoto
On mettoto
Ɓe mettoto
Jogorngal ɗimmal
Mi mettoo
metto-ɗaa
O mettoo
metto-ɗen
Min mettoo
metto-ɗon
Ɓe mettoo
Jogorngal gadanal
Yo mi metto
Yo a metto
Yo o metto
Yo en metto
Yo min metto
Yo on metto
Yo ɓe metto

Inɗe ceekaaɗe e Mettaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Mettaade

mettiiɗo mettiiɓe mettotooɗo mettotooɓe mettorgal mettorɗe mettagol mettali mettol metti
mettidi mettiri mettiɗi mettannde mettanɗe mettoore mettooje metto mette mettere
mette

Inɗe ceekaaɗe e Mettaade jahduɗe pelle inɗeMettaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Mettaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Mettaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Mettaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e MettaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Mettaade e deftere ndee.