A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Aamde

Aamde

Aamde ko Daande Baɗowal

Aamde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Ŋakkude softeende.

Ɓeydan "Aamde" firo woɗngo

Binndanɗe jowitiiɗe e "Aamde" - Ɓeydan "Aamde" winndannde


Firlito baɗal : Aamde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi aam
A aam
O aam
En ngaam
Min ngaam
On ngaam
Ɓe ngaam
Timmungal ɗimmal
ngaam-mi
ngaam-ɗaa
O aami
ngaam-ɗen
Min ngaami
ngaam-ɗon
Ɓe ngaami
Timmungal ɗimmal
Miin aami
Aan aami
Kaŋko aami
Enen ngaami
Minen ngaami
Onon ngaami
Kamɓe ngaami
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe aami
Aɗa aami
Ombo aami
Eɗen ngaami
Emin ngaami
Oɗon ngaami
Eɓe ngaami
Timmungal tataɗal
Mi aamii
A aamii
O aamii
En ngaamii
Min ngaamii
On ngaamii
Ɓe ngaamii

Jogorngal nayaɓal
Miin aamata
Aan aamata
Kaŋko aamata
Enen ngaamata
Minen ngaamata
Onon ngaamata
Kamɓe ngaamata
Jogorngal tataɓal
Mi aamat
A aamat
O aamat
En ngaamat
Min ngaamat
On ngaamat
Ɓe ngaamat
Jogorngal ɗimmal
Mi aama
ngaamaa
O aama
ngaamen
Min ngaama
ngaamon
Ɓe ngaama
Jogorngal gadanal
Yo mi aam
Yo a aam
Yo o aam
Yo en ngaam
Yo min ngaam
Yo on ngaam
Yo ɓe ngaam

Inɗe ceekaaɗe e Aamde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo
gaamoowo Oon gonɗo e aamde oo.
aamooɓe Ɓeen wonɓe e aamde ɓee.
gaamirgal Kuwtorgal gollal aamde
gaamirɗe Kuwtorde gollal aamde
gaamgol Mbaydi gollal aamde ndi.
gaamli Mbaydiiji gollal aamde ɗi.
aamannde Gollal aamde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni aamannde
gaamanɗe Keewal aamannde

Inɗe ceekaaɗe e Aamde

gaamoowo aamooɓe gaamɗo aamɓe gaamirgal gaamirɗe gaamal gaame gaamgol gaamli
gaamol gaami ngaamdi ngaamri gaamɗi aamannde gaamanɗe aamoore gaamooje aamo
gaame aamre gaame

Inɗe ceekaaɗe e Aamde jahduɗe pelle inɗe

gaamoowo o ngaamooba ba ngaamoori ndi gaamowol ngol ngaamooka ka ngaamooki ki ngaamooru ndu gaamokal kal gaamowal ngal gaamowel ngel
ngaamoongo ngo ngaamoore nde ngaamoongu ngu ngaamoonge nge ngaamowum ɗum ngaamowam ɗam aamooɓe ɓe gaamooɗe ɗe gaamooɗi ɗi ngaamokon kon


Aamde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Aamde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Aamde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Aamde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e AamdeCeerno amadaliw ɓeydani en Aamde e deftere ndee.