A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Aamtude

Aamtude

Aamtude ko Daande Baɗowal

Aamtude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Binndanɗe jowitiiɗe e "Aamtude" - Ɓeydan "Aamtude" winndannde


Firlito baɗal : Aamtude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi aamtu
A aamtu
O aamtu
En ngaamtu
Min ngaamtu
On ngaamtu
Ɓe ngaamtu
Timmungal ɗimmal
ngaamtu-mi
ngaamtu-ɗaa
O aamti
ngaamtu-ɗen
Min ngaamti
ngaamtu-ɗon
Ɓe ngaamti
Timmungal ɗimmal
Miin aamti
Aan aamti
Kaŋko aamti
Enen ngaamti
Minen ngaamti
Onon ngaamti
Kamɓe ngaamti
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe aamti
Aɗa aamti
Ombo aamti
Eɗen ngaamti
Emin ngaamti
Oɗon ngaamti
Eɓe ngaamti
Timmungal tataɗal
Mi aamtii
A aamtii
O aamtii
En ngaamtii
Min ngaamtii
On ngaamtii
Ɓe ngaamtii

Jogorngal nayaɓal
Miin aamtata
Aan aamtata
Kaŋko aamtata
Enen ngaamtata
Minen ngaamtata
Onon ngaamtata
Kamɓe ngaamtata
Jogorngal tataɓal
Mi aamtat
A aamtat
O aamtat
En ngaamtat
Min ngaamtat
On ngaamtat
Ɓe ngaamtat
Jogorngal ɗimmal
Mi aamta
ngaamtaa
O aamta
ngaamten
Min ngaamta
ngaamton
Ɓe ngaamta
Jogorngal gadanal
Yo mi aamtu
Yo a aamtu
Yo o aamtu
Yo en ngaamtu
Yo min ngaamtu
Yo on ngaamtu
Yo ɓe ngaamtu

Inɗe ceekaaɗe e Aamtude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo
gaamtoowo Oon gonɗo e aamtude oo.
aamtooɓe Ɓeen wonɓe e aamtude ɓee.
gaamtuɗo Oon baɗɗo gollal aamtude haa gayni oo.
aamtuɓe Ɓeen waɗɓe gollal aamtudehaa ngayni ɓee.
gaamtirgal Kuwtorgal gollal aamtude
gaamtirɗe Kuwtorde gollal aamtude
gaamtugol Mbaydi gollal aamtude ndi.
gaamtuli Mbaydiiji gollal aamtude ɗi.
aamtannde Gollal aamtude baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni aamtannde
gaamtanɗe Keewal aamtannde

Inɗe ceekaaɗe e Aamtude

gaamtoowo aamtooɓe gaamtuɗo aamtuɓe gaamtirgal gaamtirɗe gaamtal gaamte gaamtugol gaamtuli
gaamtol gaamti ngaamtidi ngaamtiri gaamtiɗi aamtannde gaamtanɗe aamtoore gaamtooje aamto
gaamte aamtere gaamte

Inɗe ceekaaɗe e Aamtude jahduɗe pelle inɗe

gaamtoowo o ngaamtooba ba ngaamtoori ndi gaamtowol ngol ngaamtooka ka ngaamtooki ki ngaamtooru ndu gaamtokal kal gaamtowal ngal gaamtowel ngel
ngaamtoongo ngo ngaamtoore nde ngaamtoongu ngu ngaamtoonge nge ngaamtowum ɗum ngaamtowam ɗam aamtooɓe ɓe gaamtooɗe ɗe gaamtooɗi ɗi ngaamtokon kon


Aamtude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Aamtude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Aamtude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Aamtude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e AamtudeCeerno amadaliw ɓeydani en Aamtude e deftere ndee.