A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Eeltude

Eeltude

Eeltude ko Daande Baɗowal

Eeltude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Nehde daabaa haa jaɓa mbaɗɗu. Elltude mbabba, puccu... : nehde ɗum haa rewa joomum.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Eeltude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi eeltu
A eeltu
O eeltu
En ngeeltu
Min ngeeltu
On ngeeltu
Ɓe ngeeltu
Timmungal ɗimmal
ngeeltu-mi
ngeeltu-ɗaa
O eelti
ngeeltu-ɗen
Min ngeelti
ngeeltu-ɗon
Ɓe ngeelti
Timmungal ɗimmal
Miin eelti
Aan eelti
Kaŋko eelti
Enen ngeelti
Minen ngeelti
Onon ngeelti
Kamɓe ngeelti
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe eelti
Aɗa eelti
Ombo eelti
Eɗen ngeelti
Emin ngeelti
Oɗon ngeelti
Eɓe ngeelti
Timmungal tataɗal
Mi eeltii
A eeltii
O eeltii
En ngeeltii
Min ngeeltii
On ngeeltii
Ɓe ngeeltii

Jogorngal nayaɓal
Miin eeltata
Aan eeltata
Kaŋko eeltata
Enen ngeeltata
Minen ngeeltata
Onon ngeeltata
Kamɓe ngeeltata
Jogorngal tataɓal
Mi eeltat
A eeltat
O eeltat
En ngeeltat
Min ngeeltat
On ngeeltat
Ɓe ngeeltat
Jogorngal ɗimmal
Mi eelta
ngeeltaa
O eelta
ngeelten
Min ngeelta
ngeelton
Ɓe ngeelta
Jogorngal gadanal
Yo mi eeltu
Yo a eeltu
Yo o eeltu
Yo en ngeeltu
Yo min ngeeltu
Yo on ngeeltu
Yo ɓe ngeeltu

Inɗe ceekaaɗe e Eeltude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Eeltude

geeltoowo eeltooɓe geeltuɗo eeltuɓe geeltirgal geeltirɗe geeltal geelte geeltugol geeltuli
geeltol geelti ngeeltidi ngeeltiri geeltiɗi eeltannde geeltanɗe eeltoore geeltooje eelto
geelte eeltere geelte

Inɗe ceekaaɗe e Eeltude jahduɗe pelle inɗe

geeltoowo o ngeeltooba ba ngeeltoori ndi geeltowol ngol ngeeltooka ka ngeeltooki ki ngeeltooru ndu geeltokal kal geeltowal ngal geeltowel ngel
ngeeltoongo ngo ngeeltoore nde ngeeltoongu ngu ngeeltoonge nge ngeeltowum ɗum ngeeltowam ɗam eeltooɓe ɓe geeltooɗe ɗe geeltooɗi ɗi ngeeltokon kon


Eeltude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Eeltude e Ɗemɗe goɗɗe

Français

Dompter

Firo-nanndooji Eeltude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Eeltude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e EeltudeCeerno amadaliw ɓeydani en Eeltude e deftere ndee.