A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Noddude

Noddude

Noddude ko Daande Baɗowal

Noddude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Eewnaede, Eeraade.
Haalde innde neɗɗo walla kulle, walla geɗel gonngel mbele ngel waɗta hakkille e kaalɗo oo.
Yero nooto yummaa nana noddu maa

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Noddude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi noddu
A noddu
O noddu
En noddu
Min noddu
On noddu
Ɓe noddu
Timmungal ɗimmal
noddu-mi
noddu-ɗaa
O noddi
noddu-ɗen
Min noddi
noddu-ɗon
Ɓe noddi
Timmungal ɗimmal
Miin noddi
Aan noddi
Kaŋko noddi
Enen noddi
Minen noddi
Onon noddi
Kamɓe noddi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe noddi
Aɗa noddi
Ombo noddi
Eɗen noddi
Emin noddi
Oɗon noddi
Eɓe noddi
Timmungal tataɗal
Mi noddii
A noddii
O noddii
En noddii
Min noddii
On noddii
Ɓe noddii

Jogorngal nayaɓal
Miin noddata
Aan noddata
Kaŋko noddata
Enen noddata
Minen noddata
Onon noddata
Kamɓe noddata
Jogorngal tataɓal
Mi noddat
A noddat
O noddat
En noddat
Min noddat
On noddat
Ɓe noddat
Jogorngal ɗimmal
Mi nodda
noddaa
O nodda
nodden
Min nodda
noddon
Ɓe nodda
Jogorngal gadanal
Yo mi noddu
Yo a noddu
Yo o noddu
Yo en noddu
Yo min noddu
Yo on noddu
Yo ɓe noddu

Inɗe ceekaaɗe e Noddude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Noddude

noddoowo noddooɓe nodduɗo nodduɓe noddirgal noddirɗe noddal nodde noddugol nodduli
noddol noddi noddidi noddiri noddiɗi noddannde noddanɗe noddoore noddooje noddo
nodde noddere nodde

Inɗe ceekaaɗe e Noddude jahduɗe pelle inɗe

noddoowo o noddooba ba noddoori ndi noddowol ngol noddooka ka noddooki ki noddooru ndu noddokal kal noddowal ngal noddowel ngel
noddoongo ngo noddoore nde noddoongu ngu noddoonge nge noddowum ɗum noddowam ɗam noddooɓe ɓe noddooɗe ɗe noddooɗi ɗi noddokon kon


Noddude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Noddude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Noddude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Noddude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e NoddudeCeerno amadaliw ɓeydani en Noddude e deftere ndee.