A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Jaɓde

Jaɓde

Jaɓde ko Daande Baɗowal

Jaɓde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Yahdinde miijo mum e ko haalaa ko.
Wiyde eey.
Yeru: Batu men ngu dey, miin ko toɓɓere adannde nde njaɓ-mi, ko heddii ko, mi saliima

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Jaɓde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi jaɓ
A jaɓ
O jaɓ
En njaɓ
Min njaɓ
On njaɓ
Ɓe njaɓ
Timmungal ɗimmal
njaɓ-mi
njaɓ-ɗaa
O jaɓi
njaɓ-ɗen
Min njaɓi
njaɓ-ɗon
Ɓe njaɓi
Timmungal ɗimmal
Miin jaɓi
Aan jaɓi
Kaŋko jaɓi
Enen njaɓi
Minen njaɓi
Onon njaɓi
Kamɓe njaɓi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe jaɓi
Aɗa jaɓi
Ombo jaɓi
Eɗen njaɓi
Emin njaɓi
Oɗon njaɓi
Eɓe njaɓi
Timmungal tataɗal
Mi jaɓii
A jaɓii
O jaɓii
En njaɓii
Min njaɓii
On njaɓii
Ɓe njaɓii

Jogorngal nayaɓal
Miin jaɓata
Aan jaɓata
Kaŋko jaɓata
Enen njaɓata
Minen njaɓata
Onon njaɓata
Kamɓe njaɓata
Jogorngal tataɓal
Mi jaɓat
A jaɓat
O jaɓat
En njaɓat
Min njaɓat
On njaɓat
Ɓe njaɓat
Jogorngal ɗimmal
Mi jaɓa
njaɓaa
O jaɓa
njaɓen
Min njaɓa
njaɓon
Ɓe njaɓa
Jogorngal gadanal
Yo mi jaɓ
Yo a jaɓ
Yo o jaɓ
Yo en njaɓ
Yo min njaɓ
Yo on njaɓ
Yo ɓe njaɓ

Inɗe ceekaaɗe e Jaɓde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Jaɓde

jaɓoowo jaɓooɓe jaɓɗo jaɓɓe jaɓirgal jaɓirɗe jaɓal jaɓe jaɓgol jaɓli
jaɓol jaɓi njaɓidi njaɓiri jaɓiɗi jaɓannde jaɓanɗe jaɓoore jaɓooje jaɓo
jaɓe jaɓere jaɓe

Inɗe ceekaaɗe e Jaɓde jahduɗe pelle inɗe

jaɓoowo o njaɓooba ba njaɓoori ndi jaɓowol ngol njaɓooka ka njaɓooki ki njaɓooru ndu jaɓokal kal jaɓowal ngal jaɓowel ngel
njaɓoongo ngo njaɓoore nde njaɓoongu ngu njaɓoonge nge njaɓowum ɗum njaɓowam ɗam jaɓooɓe ɓe jaɓooɗe ɗe jaɓooɗi ɗi njaɓokon kon


Jaɓde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Jaɓde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Jaɓde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Jaɓde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e JaɓdeCeerno amadaliw ɓeydani en Jaɓde e deftere ndee.