Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Salaade

Salaade

Salaade ko Daande baɗotoongal

Salaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Waasde jaɓde. Ŋakkude yahdude e ko haalaa ko.

Ɓeydan "Salaade" firo woɗngo

Binndanɗe jowitiiɗe e "Salaade" - Ɓeydan "Salaade" winndannde


Firlito baɗal : Salaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi sali
A sali
O sali
En cali
Min cali
On cali
Ɓe cali
Timmungal ɗimmal
calii-mi
cali-ɗaa
O salii
cali-ɗen
Min calii
cali-ɗon
Ɓe calii
Timmungal ɗimmal
Miin salii
Aan salii
Kaŋko salii
Enen calii
Minen calii
Onon calii
Kamɓe calii
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe salii
Aɗa salii
Ombo salii
Eɗen calii
Emin calii
Oɗon calii
Eɓe calii
Timmungal tataɗal
Mi saliima
A saliima
O saliima
En caliima
Min caliima
On caliima
Ɓe caliima

Jogorngal nayaɓal
Miin salotoo
Aan salotoo
Kaŋko salotoo
Enen calotoo
Minen calotoo
Onon calotoo
Kamɓe calotoo
Jogorngal tataɓal
Mi saloto
A saloto
O saloto
En caloto
Min caloto
On caloto
Ɓe caloto
Jogorngal ɗimmal
Mi saloo
cal-ɗaa
O saloo
cal-ɗen
Min caloo
cal-ɗon
Ɓe caloo
Jogorngal gadanal
Yo mi salo
Yo a salo
Yo o salo
Yo en calo
Yo min calo
Yo on calo
Yo ɓe calo

Inɗe ceekaaɗe e Salaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Salaade

caliiɗo saliiɓe calotooɗo salotooɓe calorgal calorɗe calagol calali calol cali
caldi calri calɗi salannde calanɗe saloore calooje salo cale salre
cale

Inɗe ceekaaɗe e Salaade jahduɗe pelle inɗeSalaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Salaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Salaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Salaade

jaɓde

Nate gabbiiɗe e SalaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Salaade e deftere ndee.