Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Jebbilaade

Jebbilaade

Jebbilaade ko Daande baɗotoongal

Jebbilaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Wattindaade jaɓde.
So a jaɓaano, a waawnaama haa a jaɓii tigi rigi, a jebbiliima.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Jebbilaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi jebbili
A jebbili
O jebbili
En njebbili
Min njebbili
On njebbili
Ɓe njebbili
Timmungal ɗimmal
njebbilii-mi
njebbili-ɗaa
O jebbilii
njebbili-ɗen
Min njebbilii
njebbili-ɗon
Ɓe njebbilii
Timmungal ɗimmal
Miin jebbili
Aan jebbili
Kaŋko jebbili
Enen njebbili
Minen njebbili
Onon njebbili
Kamɓe njebbili
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe jebbili
Aɗa jebbili
Ombo jebbili
Eɗen njebbili
Emin njebbili
Oɗon njebbili
Eɓe njebbili
Timmungal tataɗal
Mi jebbiliima
A jebbiliima
O jebbiliima
En njebbiliima
Min njebbiliima
On njebbiliima
Ɓe njebbiliima

Jogorngal nayaɓal
Miin jebbilotoo
Aan jebbilotoo
Kaŋko jebbilotoo
Enen njebbilotoo
Minen njebbilotoo
Onon njebbilotoo
Kamɓe njebbilotoo
Jogorngal tataɓal
Mi jebbiloto
A jebbiloto
O jebbiloto
En njebbiloto
Min njebbiloto
On njebbiloto
Ɓe njebbiloto
Jogorngal ɗimmal
Mi jebbiloo
njebbil-ɗaa
O jebbiloo
njebbil-ɗen
Min njebbiloo
njebbil-ɗon
Ɓe njebbiloo
Jogorngal gadanal
Yo mi jebbilo
Yo a jebbilo
Yo o jebbilo
Yo en njebbilo
Yo min njebbilo
Yo on njebbilo
Yo ɓe njebbilo

Inɗe ceekaaɗe e Jebbilaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Jebbilaade

jebbiliiɗo jebbiliiɓe jebbilotooɗo jebbilotooɓe jebbilorgal jebbilorɗe jebbilagol jebbilali jebbilol jebbili
njebbildi njebbilri jebbilɗi jebbilannde jebbilanɗe jebbiloore jebbilooje jebbilo jebbile jebbilre
jebbile

Inɗe ceekaaɗe e Jebbilaade jahduɗe pelle inɗeJebbilaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Jebbilaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Jebbilaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Jebbilaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e JebbilaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Jebbilaade e deftere ndee.