Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Wujaade

Wujaade

Wujaade ko Daande baɗotoongal

Wujaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Moomaade. Naalde e ɓanndu mum nebam.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Wujaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi wuji
A wuji
O wuji
En nguji
Min nguji
On nguji
Ɓe nguji
Timmungal ɗimmal
ngujii-mi
nguji-ɗaa
O wujii
nguji-ɗen
Min ngujii
nguji-ɗon
Ɓe ngujii
Timmungal ɗimmal
Miin wuji
Aan wuji
Kaŋko wuji
Enen nguji
Minen nguji
Onon nguji
Kamɓe nguji
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe wuji
Aɗa wuji
Ombo wuji
Eɗen nguji
Emin nguji
Oɗon nguji
Eɓe nguji
Timmungal tataɗal
Mi wujiima
A wujiima
O wujiima
En ngujiima
Min ngujiima
On ngujiima
Ɓe ngujiima

Jogorngal nayaɓal
Miin wujotoo
Aan wujotoo
Kaŋko wujotoo
Enen ngujotoo
Minen ngujotoo
Onon ngujotoo
Kamɓe ngujotoo
Jogorngal tataɓal
Mi wujoto
A wujoto
O wujoto
En ngujoto
Min ngujoto
On ngujoto
Ɓe ngujoto
Jogorngal ɗimmal
Mi wujoo
nguj-ɗaa
O wujoo
nguj-ɗen
Min ngujoo
nguj-ɗon
Ɓe ngujoo
Jogorngal gadanal
Yo mi wujo
Yo a wujo
Yo o wujo
Yo en ngujo
Yo min ngujo
Yo on ngujo
Yo ɓe ngujo

Inɗe ceekaaɗe e Wujaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Wujaade

gujiiɗo wujiiɓe gujotooɗo wujotooɓe gujorgal gujorɗe gujagol gujali gujol guji
ngujdi ngujri gujɗi wujannde gujanɗe wujoore gujooje wujo guje wujre
guje

Inɗe ceekaaɗe e Wujaade jahduɗe pelle inɗeWujaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Wujaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Wujaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Wujaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e WujaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Wujaade e deftere ndee.