A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Saggude

Saggude

Saggude ko Daande Baɗowal

Saggude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Loggaade, yowaade roŋka saamde, guusde ronŋka ɓennude, faleede.
Roŋkude ɓennude

Ɓeydan "Saggude" firo woɗngo

Binndanɗe jowitiiɗe e "Saggude" - Ɓeydan "Saggude" winndannde


Firlito baɗal : Saggude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi saggu
A saggu
O saggu
En caggu
Min caggu
On caggu
Ɓe caggu
Timmungal ɗimmal
caggu-mi
caggu-ɗaa
O saggi
caggu-ɗen
Min caggi
caggu-ɗon
Ɓe caggi
Timmungal ɗimmal
Miin saggi
Aan saggi
Kaŋko saggi
Enen caggi
Minen caggi
Onon caggi
Kamɓe caggi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe saggi
Aɗa saggi
Ombo saggi
Eɗen caggi
Emin caggi
Oɗon caggi
Eɓe caggi
Timmungal tataɗal
Mi saggii
A saggii
O saggii
En caggii
Min caggii
On caggii
Ɓe caggii

Jogorngal nayaɓal
Miin saggata
Aan saggata
Kaŋko saggata
Enen caggata
Minen caggata
Onon caggata
Kamɓe caggata
Jogorngal tataɓal
Mi saggat
A saggat
O saggat
En caggat
Min caggat
On caggat
Ɓe caggat
Jogorngal ɗimmal
Mi sagga
caggaa
O sagga
caggen
Min cagga
caggon
Ɓe cagga
Jogorngal gadanal
Yo mi saggu
Yo a saggu
Yo o saggu
Yo en caggu
Yo min caggu
Yo on caggu
Yo ɓe caggu

Inɗe ceekaaɗe e Saggude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo
caggirgal Kuwtorgal gollal saggude
caggirɗe Kuwtorde gollal saggude
caggugol Mbaydi gollal saggude ndi.
cagguli Mbaydiiji gollal saggude ɗi.

Inɗe ceekaaɗe e Saggude

caggoowo saggooɓe cagguɗo sagguɓe caggirgal caggirɗe caggal cagge caggugol cagguli
caggol caggi caggidi caggiri caggiɗi saggannde cagganɗe saggoore caggooje saggo
cagge saggere cagge

Inɗe ceekaaɗe e Saggude jahduɗe pelle inɗe

caggoowo o caggooba ba caggoori ndi caggowol ngol caggooka ka caggooki ki caggooru ndu caggokal kal caggowal ngal caggowel ngel
caggoongo ngo caggoore nde caggoongu ngu caggoonge nge caggowum ɗum caggowam ɗam saggooɓe ɓe caggooɗe ɗe caggooɗi ɗi caggokon kon


Saggude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Saggude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Saggude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Saggude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e SaggudeCeerno amadaliw ɓeydani en Saggude e deftere ndee.