A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Ƴerde

Ƴerde

Ƴerde ko Daande Baɗowal

Ƴerde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Wonde e heewde
Baktude wonande maayo
So neɗɗo ina woni e sekde, ina wiyee nana ƴera

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Ƴerde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi Ƴer
A Ƴer
O Ƴer
En Ƴer
Min Ƴer
On Ƴer
Ɓe Ƴer
Timmungal ɗimmal
Ƴer-mi
Ƴer-ɗaa
O Ƴeri
Ƴer-ɗen
Min Ƴeri
Ƴer-ɗon
Ɓe Ƴeri
Timmungal ɗimmal
Miin Ƴeri
Aan Ƴeri
Kaŋko Ƴeri
Enen Ƴeri
Minen Ƴeri
Onon Ƴeri
Kamɓe Ƴeri
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe Ƴeri
Aɗa Ƴeri
Ombo Ƴeri
Eɗen Ƴeri
Emin Ƴeri
Oɗon Ƴeri
Eɓe Ƴeri
Timmungal tataɗal
Mi Ƴerii
A Ƴerii
O Ƴerii
En Ƴerii
Min Ƴerii
On Ƴerii
Ɓe Ƴerii

Jogorngal nayaɓal
Miin Ƴerata
Aan Ƴerata
Kaŋko Ƴerata
Enen Ƴerata
Minen Ƴerata
Onon Ƴerata
Kamɓe Ƴerata
Jogorngal tataɓal
Mi Ƴerat
A Ƴerat
O Ƴerat
En Ƴerat
Min Ƴerat
On Ƴerat
Ɓe Ƴerat
Jogorngal ɗimmal
Mi Ƴera
Ƴeraa
O Ƴera
Ƴeren
Min Ƴera
Ƴeron
Ɓe Ƴera
Jogorngal gadanal
Yo mi Ƴer
Yo a Ƴer
Yo o Ƴer
Yo en Ƴer
Yo min Ƴer
Yo on Ƴer
Yo ɓe Ƴer

Inɗe ceekaaɗe e Ƴerde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Ƴerde

Ƴeroowo Ƴerooɓe Ƴerɗo Ƴerɓe Ƴerirgal Ƴerirɗe Ƴeral Ƴere Ƴergol Ƴerli
Ƴerol Ƴeri Ƴerdi Ƴerri Ƴerɗi Ƴerannde Ƴeranɗe Ƴeroore Ƴerooje Ƴero
Ƴere Ƴerre Ƴere

Inɗe ceekaaɗe e Ƴerde jahduɗe pelle inɗe

Ƴeroowo o Ƴerooba ba Ƴeroori ndi Ƴerowol ngol Ƴerooka ka Ƴerooki ki Ƴerooru ndu Ƴerokal kal Ƴerowal ngal Ƴerowel ngel
Ƴeroongo ngo Ƴeroore nde Ƴeroongu ngu Ƴeroonge nge Ƴerowum ɗum Ƴerowam ɗam Ƴerooɓe ɓe Ƴerooɗe ɗe Ƴerooɗi ɗi Ƴerokon kon


Ƴerde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Ƴerde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Ƴerde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Ƴerde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e ƳerdeCeerno amadaliw ɓeydani en Ƴerde e deftere ndee.