Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Aaynaade

Aaynaade ko Daande baɗotoongal

Aaynaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Aaynaade : ko weddaade : haayre walla sawru walla konngol ,

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Aaynaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi aayni
A aayni
O aayni
En ngaayni
Min ngaayni
On ngaayni
Ɓe ngaayni
Timmungal ɗimmal
ngaaynii-mi
ngaayni-ɗaa
O aaynii
ngaayni-ɗen
Min ngaaynii
ngaayni-ɗon
Ɓe ngaaynii
Timmungal ɗimmal
Miin aayni
Aan aayni
Kaŋko aayni
Enen ngaayni
Minen ngaayni
Onon ngaayni
Kamɓe ngaayni
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe aayni
Aɗa aayni
Ombo aayni
Eɗen ngaayni
Emin ngaayni
Oɗon ngaayni
Eɓe ngaayni
Timmungal tataɗal
Mi aayniima
A aayniima
O aayniima
En ngaayniima
Min ngaayniima
On ngaayniima
Ɓe ngaayniima

Jogorngal nayaɓal
Miin aaynotoo
Aan aaynotoo
Kaŋko aaynotoo
Enen ngaaynotoo
Minen ngaaynotoo
Onon ngaaynotoo
Kamɓe ngaaynotoo
Jogorngal tataɓal
Mi aaynoto
A aaynoto
O aaynoto
En ngaaynoto
Min ngaaynoto
On ngaaynoto
Ɓe ngaaynoto
Jogorngal ɗimmal
Mi aaynoo
ngaayno-ɗaa
O aaynoo
ngaayno-ɗen
Min ngaaynoo
ngaayno-ɗon
Ɓe ngaaynoo
Jogorngal gadanal
Yo mi aayno
Yo a aayno
Yo o aayno
Yo en ngaayno
Yo min ngaayno
Yo on ngaayno
Yo ɓe ngaayno

Inɗe ceekaaɗe e Aaynaade

gaayniiɗo aayniiɓe gaaynotooɗo aaynotooɓe gaaynorgal gaaynorɗe gaaynagol gaaynali gaaynol gaayni
ngaaynidi ngaayniri gaayniɗi aaynannde gaaynanɗe aaynoore gaaynooje aayno gaayne aaynere
gaayne

Inɗe ceekaaɗe e Aaynaade jahduɗe pelle inɗeAaynaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Aaynaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Aaynaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Aaynaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e AaynaadeCeerno Bassoum ɓeydani en Aaynaade e deftere ndee.