A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Reende

Reende

Reende ko Daande Baɗowal

Reende ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Toppitaade huunde haa hisa.
Reende boobo hade gaañde hoore mum.

Ɓeydan "Reende" firo woɗngo

Binndanɗe jowitiiɗe e "Reende" - Ɓeydan "Reende" winndannde


Firlito baɗal : Reende

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi reen
A reen
O reen
En ndeen
Min ndeen
On ndeen
Ɓe ndeen
Timmungal ɗimmal
ndeen-mi
ndeen-ɗaa
O reeni
ndeen-ɗen
Min ndeeni
ndeen-ɗon
Ɓe ndeeni
Timmungal ɗimmal
Miin reeni
Aan reeni
Kaŋko reeni
Enen ndeeni
Minen ndeeni
Onon ndeeni
Kamɓe ndeeni
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe reeni
Aɗa reeni
Ombo reeni
Eɗen ndeeni
Emin ndeeni
Oɗon ndeeni
Eɓe ndeeni
Timmungal tataɗal
Mi reenii
A reenii
O reenii
En ndeenii
Min ndeenii
On ndeenii
Ɓe ndeenii

Jogorngal nayaɓal
Miin reenata
Aan reenata
Kaŋko reenata
Enen ndeenata
Minen ndeenata
Onon ndeenata
Kamɓe ndeenata
Jogorngal tataɓal
Mi reenat
A reenat
O reenat
En ndeenat
Min ndeenat
On ndeenat
Ɓe ndeenat
Jogorngal ɗimmal
Mi reena
ndeenaa
O reena
ndeenen
Min ndeena
ndeenon
Ɓe ndeena
Jogorngal gadanal
Yo mi reen
Yo a reen
Yo o reen
Yo en ndeen
Yo min ndeen
Yo on ndeen
Yo ɓe ndeen

Inɗe ceekaaɗe e Reende

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo
deenoowo Oon gonɗo e reende oo.
reenooɓe Ɓeen wonɓe e reende ɓee.
deenɗo Oon baɗɗo gollal reende haa gayni oo.
reenɓe Ɓeen waɗɓe gollal reendehaa ngayni ɓee.
deenirgal Kuwtorgal gollal reende
deenirɗe Kuwtorde gollal reende
deengol Mbaydi gollal reende ndi.
deenli Mbaydiiji gollal reende ɗi.
reenannde Gollal reende baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni reenannde
deenanɗe Keewal reenannde

Inɗe ceekaaɗe e Reende

deenoowo reenooɓe deenɗo reenɓe deenirgal deenirɗe deenal deene deengol deenli
deenol deeni ndeendi ndeenri deenɗi reenannde deenanɗe reenoore deenooje reeno
deene reenre deene

Inɗe ceekaaɗe e Reende jahduɗe pelle inɗe

deenoowo o ndeenooba ba ndeenoori ndi deenowol ngol ndeenooka ka ndeenooki ki ndeenooru ndu deenokal kal deenowal ngal deenowel ngel
ndeenoongo ngo ndeenoore nde ndeenoongu ngu ndeenoonge nge ndeenowum ɗum ndeenowam ɗam reenooɓe ɓe deenooɗe ɗe deenooɗi ɗi ndeenokon kon


Reende e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Reende e Ɗemɗe goɗɗe

Arabe

رصد

أشاهد بيتي

Français

Garder

Maman garde son enfant.

Firo-nanndooji Reende

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Reende

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e ReendeCeerno amadaliw ɓeydani en Reende e deftere ndee.