A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Ooñde

Ooñde

Ooñde ko Daande Baɗowal

Ooñde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Hofde. Waasde fortude

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Ooñde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi ooñ
A ooñ
O ooñ
En ngooñ
Min ngooñ
On ngooñ
Ɓe ngooñ
Timmungal ɗimmal
ngooñ-mi
ngooñ-ɗaa
O ooñi
ngooñ-ɗen
Min ngooñi
ngooñ-ɗon
Ɓe ngooñi
Timmungal ɗimmal
Miin ooñi
Aan ooñi
Kaŋko ooñi
Enen ngooñi
Minen ngooñi
Onon ngooñi
Kamɓe ngooñi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe ooñi
Aɗa ooñi
Ombo ooñi
Eɗen ngooñi
Emin ngooñi
Oɗon ngooñi
Eɓe ngooñi
Timmungal tataɗal
Mi ooñii
A ooñii
O ooñii
En ngooñii
Min ngooñii
On ngooñii
Ɓe ngooñii

Jogorngal nayaɓal
Miin ooñata
Aan ooñata
Kaŋko ooñata
Enen ngooñata
Minen ngooñata
Onon ngooñata
Kamɓe ngooñata
Jogorngal tataɓal
Mi ooñat
A ooñat
O ooñat
En ngooñat
Min ngooñat
On ngooñat
Ɓe ngooñat
Jogorngal ɗimmal
Mi ooña
ngooñaa
O ooña
ngooñen
Min ngooña
ngooñon
Ɓe ngooña
Jogorngal gadanal
Yo mi ooñ
Yo a ooñ
Yo o ooñ
Yo en ngooñ
Yo min ngooñ
Yo on ngooñ
Yo ɓe ngooñ

Inɗe ceekaaɗe e Ooñde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Ooñde

gooñoowo ooñooɓe gooñɗo ooñɓe gooñirgal gooñirɗe gooñal gooñe gooñgol gooñli
gooñol gooñi ngooñidi ngooñiri gooñiɗi ooñannde gooñanɗe ooñoore gooñooje ooño
gooñe ooñere gooñe

Inɗe ceekaaɗe e Ooñde jahduɗe pelle inɗe

gooñoowo o ngooñooba ba ngooñoori ndi gooñowol ngol ngooñooka ka ngooñooki ki ngooñooru ndu gooñokal kal gooñowal ngal gooñowel ngel
ngooñoongo ngo ngooñoore nde ngooñoongu ngu ngooñoonge nge ngooñowum ɗum ngooñowam ɗam ooñooɓe ɓe gooñooɗe ɗe gooñooɗi ɗi ngooñokon kon


Ooñde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Ooñde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Ooñde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Ooñde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e OoñdeCeerno amadaliw ɓeydani en Ooñde e deftere ndee.