A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Neɗɗo

Neɗɗo O / Yimɓe Ɓe

Neɗɗo ko Innde renndinnde

Neɗɗo ina waawi ɓaggeede e fannu Ɓanndu.

Teelal Neɗɗo ko Neɗɗo, keewal mum ko Yimɓe.

Firo

Aadee Miin, aan, kaŋko, jinnaaɓe men, ɓiɓɓe men, enen fof ko en yimɓe.
Kullel wuro, ngel hakkille mum e tinde hoore mum seerndi ɗum e kulle goɗɗe ɗee.
Neɗɗo ina wona gorko, ina wona debbo. Ko debbo oo saawata ɓiɗɗo, caggal nde o wondi o e gorko.
Haa hedde duuɓi 18, neɗɗo oo ko suka, ɗoon haa hedde 50 ko e yontaannde, haa hedde 70 ko o mawɗo, fayi dow o naywii haŋkadi.
Ko eɓɓoore teskuya tan

Ɓeydan "Neɗɗo" firo woɗngo

Binndanɗe jowitiiɗe e "Neɗɗo" - Ɓeydan "Neɗɗo" winndannde


Lomtooji jeyal

Teelal Keewal
Neɗɗo am O Yimɓe am Ɓe
Neɗɗo maa O Yimɓe maa Ɓe
Neɗɗo makko O Yimɓe makko Ɓe
Neɗɗo amen O Yimɓe amen Ɓe
Neɗɗo men O Yimɓe men Ɓe
Neɗɗo mon O Yimɓe mon Ɓe
Neɗɗo maɓɓe O Yimɓe maɓɓe Ɓe

Neɗɗo e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Neɗɗo e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Neɗɗo

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Neɗɗo

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e NeɗɗoCeerno amadaliw ɓeydani en Neɗɗo e deftere ndee.