A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Asde

Asde

Asde ko Daande Baɗowal

Asde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Waɗde wiiduru
Asde woyndu: afftaade leydi , haa luugiɗa tawa faandaare nde ko heɓde ndiyam.

Waɗde doorumaaru

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Asde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi as
A as
O as
En ngas
Min ngas
On ngas
Ɓe ngas
Timmungal ɗimmal
ngas-mi
ngas-ɗaa
O asi
ngas-ɗen
Min ngasi
ngas-ɗon
Ɓe ngasi
Timmungal ɗimmal
Miin asi
Aan asi
Kaŋko asi
Enen ngasi
Minen ngasi
Onon ngasi
Kamɓe ngasi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe asi
Aɗa asi
Ombo asi
Eɗen ngasi
Emin ngasi
Oɗon ngasi
Eɓe ngasi
Timmungal tataɗal
Mi asii
A asii
O asii
En ngasii
Min ngasii
On ngasii
Ɓe ngasii

Jogorngal nayaɓal
Miin asata
Aan asata
Kaŋko asata
Enen ngasata
Minen ngasata
Onon ngasata
Kamɓe ngasata
Jogorngal tataɓal
Mi asat
A asat
O asat
En ngasat
Min ngasat
On ngasat
Ɓe ngasat
Jogorngal ɗimmal
Mi asa
ngasaa
O asa
ngasen
Min ngasa
ngason
Ɓe ngasa
Jogorngal gadanal
Yo mi as
Yo a as
Yo o as
Yo en ngas
Yo min ngas
Yo on ngas
Yo ɓe ngas

Inɗe ceekaaɗe e Asde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Asde

gasoowo asooɓe gasɗo asɓe gasirgal gasirɗe gasal gase gasgol gasli
gasol gasi ngasdi ngasri gasɗi asannde gasanɗe asoore gasooje aso
gase asre gase

Inɗe ceekaaɗe e Asde jahduɗe pelle inɗe

gasoowo o ngasooba ba ngasoori ndi gasowol ngol ngasooka ka ngasooki ki ngasooru ndu gasokal kal gasowal ngal gasowel ngel
ngasoongo ngo ngasoore nde ngasoongu ngu ngasoonge nge ngasowum ɗum ngasowam ɗam asooɓe ɓe gasooɗe ɗe gasooɗi ɗi ngasokon kon


Asde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Asde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Asde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Asde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e AsdeCeerno amadaliw ɓeydani en Asde e deftere ndee.