A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Riddude

Riddude

Riddude ko Daande Baɗowal

Riddude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Terde,
Rewde e huunde (ina doga) ngam heɓtaade ɗum

Ɓeydan "Riddude" firo woɗngo

Binndanɗe jowitiiɗe e "Riddude" - Ɓeydan "Riddude" winndannde


Firlito baɗal : Riddude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi riddu
A riddu
O riddu
En ndiddu
Min ndiddu
On ndiddu
Ɓe ndiddu
Timmungal ɗimmal
ndiddu-mi
ndiddu-ɗaa
O riddi
ndiddu-ɗen
Min ndiddi
ndiddu-ɗon
Ɓe ndiddi
Timmungal ɗimmal
Miin riddi
Aan riddi
Kaŋko riddi
Enen ndiddi
Minen ndiddi
Onon ndiddi
Kamɓe ndiddi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe riddi
Aɗa riddi
Ombo riddi
Eɗen ndiddi
Emin ndiddi
Oɗon ndiddi
Eɓe ndiddi
Timmungal tataɗal
Mi riddii
A riddii
O riddii
En ndiddii
Min ndiddii
On ndiddii
Ɓe ndiddii

Jogorngal nayaɓal
Miin riddata
Aan riddata
Kaŋko riddata
Enen ndiddata
Minen ndiddata
Onon ndiddata
Kamɓe ndiddata
Jogorngal tataɓal
Mi riddat
A riddat
O riddat
En ndiddat
Min ndiddat
On ndiddat
Ɓe ndiddat
Jogorngal ɗimmal
Mi ridda
ndiddaa
O ridda
ndidden
Min ndidda
ndiddon
Ɓe ndidda
Jogorngal gadanal
Yo mi riddu
Yo a riddu
Yo o riddu
Yo en ndiddu
Yo min ndiddu
Yo on ndiddu
Yo ɓe ndiddu

Inɗe ceekaaɗe e Riddude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo
diddoowo Oon gonɗo e riddude oo.
riddooɓe Ɓeen wonɓe e riddude ɓee.
didduɗo Oon baɗɗo gollal riddude haa gayni oo.
ridduɓe Ɓeen waɗɓe gollal riddudehaa ngayni ɓee.
diddirgal Kuwtorgal gollal riddude
diddirɗe Kuwtorde gollal riddude
diddugol Mbaydi gollal riddude ndi.
didduli Mbaydiiji gollal riddude ɗi.
riddannde Gollal riddude baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni riddannde
diddanɗe Keewal riddannde

Inɗe ceekaaɗe e Riddude

diddoowo riddooɓe didduɗo ridduɓe diddirgal diddirɗe diddal didde diddugol didduli
diddol diddi ndiddidi ndiddiri diddiɗi riddannde diddanɗe riddoore diddooje riddo
didde riddere didde

Inɗe ceekaaɗe e Riddude jahduɗe pelle inɗe

diddoowo o ndiddooba ba ndiddoori ndi diddowol ngol ndiddooka ka ndiddooki ki ndiddooru ndu diddokal kal diddowal ngal diddowel ngel
ndiddoongo ngo ndiddoore nde ndiddoongu ngu ndiddoonge nge ndiddowum ɗum ndiddowam ɗam riddooɓe ɓe diddooɗe ɗe diddooɗi ɗi ndiddokon kon


Riddude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Riddude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Riddude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Riddude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e RiddudeCeerno amadaliw ɓeydani en Riddude e deftere ndee.