Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Heeraade

Heeraade

Heeraade ko Daande baɗotoongal

Heeraade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Heedde bannge. Wonde bannge wondaani e hay gooto.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Heeraade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi heeri
A heeri
O heeri
En keeri
Min keeri
On keeri
Ɓe keeri
Timmungal ɗimmal
keerii-mi
keeri-ɗaa
O heerii
keeri-ɗen
Min keerii
keeri-ɗon
Ɓe keerii
Timmungal ɗimmal
Miin heeri
Aan heeri
Kaŋko heeri
Enen keeri
Minen keeri
Onon keeri
Kamɓe keeri
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe heeri
Aɗa heeri
Ombo heeri
Eɗen keeri
Emin keeri
Oɗon keeri
Eɓe keeri
Timmungal tataɗal
Mi heeriima
A heeriima
O heeriima
En keeriima
Min keeriima
On keeriima
Ɓe keeriima

Jogorngal nayaɓal
Miin heerotoo
Aan heerotoo
Kaŋko heerotoo
Enen keerotoo
Minen keerotoo
Onon keerotoo
Kamɓe keerotoo
Jogorngal tataɓal
Mi heeroto
A heeroto
O heeroto
En keeroto
Min keeroto
On keeroto
Ɓe keeroto
Jogorngal ɗimmal
Mi heeroo
keer-ɗaa
O heeroo
keer-ɗen
Min keeroo
keer-ɗon
Ɓe keeroo
Jogorngal gadanal
Yo mi heero
Yo a heero
Yo o heero
Yo en keero
Yo min keero
Yo on keero
Yo ɓe keero

Inɗe ceekaaɗe e Heeraade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Heeraade

keeriiɗo heeriiɓe keerotooɗo heerotooɓe keerorgal keerorɗe keeragol keerali keerol keeri
keerdi keerri keerɗi heerannde keeranɗe heeroore keerooje heero keere heerre
keere

Inɗe ceekaaɗe e Heeraade jahduɗe pelle inɗeHeeraade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Heeraade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Heeraade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Heeraade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e HeeraadeCeerno amadaliw ɓeydani en Heeraade e deftere ndee.