A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Deelde

Deelde

Deelde ko Daande Baɗowal

Deelde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Rufde ndeelam tawa filtinaani.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Deelde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi deel
A deel
O deel
En ndeel
Min ndeel
On ndeel
Ɓe ndeel
Timmungal ɗimmal
ndeel-mi
ndeel-ɗaa
O deeli
ndeel-ɗen
Min ndeeli
ndeel-ɗon
Ɓe ndeeli
Timmungal ɗimmal
Miin deeli
Aan deeli
Kaŋko deeli
Enen ndeeli
Minen ndeeli
Onon ndeeli
Kamɓe ndeeli
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe deeli
Aɗa deeli
Ombo deeli
Eɗen ndeeli
Emin ndeeli
Oɗon ndeeli
Eɓe ndeeli
Timmungal tataɗal
Mi deelii
A deelii
O deelii
En ndeelii
Min ndeelii
On ndeelii
Ɓe ndeelii

Jogorngal nayaɓal
Miin deelata
Aan deelata
Kaŋko deelata
Enen ndeelata
Minen ndeelata
Onon ndeelata
Kamɓe ndeelata
Jogorngal tataɓal
Mi deelat
A deelat
O deelat
En ndeelat
Min ndeelat
On ndeelat
Ɓe ndeelat
Jogorngal ɗimmal
Mi deela
ndeelaa
O deela
ndeelen
Min ndeela
ndeelon
Ɓe ndeela
Jogorngal gadanal
Yo mi deel
Yo a deel
Yo o deel
Yo en ndeel
Yo min ndeel
Yo on ndeel
Yo ɓe ndeel

Inɗe ceekaaɗe e Deelde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Deelde

deeloowo deelooɓe deelɗo deelɓe deelirgal deelirɗe deelal deele deelgol deelli
deelol deeli ndeeldi ndeelri deelɗi deelannde deelanɗe deeloore deelooje deelo
deele deelre deele

Inɗe ceekaaɗe e Deelde jahduɗe pelle inɗe

deeloowo o ndeelooba ba ndeeloori ndi deelowol ngol ndeelooka ka ndeelooki ki ndeelooru ndu deelokal kal deelowal ngal deelowel ngel
ndeeloongo ngo ndeeloore nde ndeeloongu ngu ndeeloonge nge ndeelowum ɗum ndeelowam ɗam deelooɓe ɓe deelooɗe ɗe deelooɗi ɗi ndeelokon kon


Deelde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Deelde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Deelde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Deelde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e DeeldeCeerno amadaliw ɓeydani en Deelde e deftere ndee.