A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Ɓaarde

Ɓaarde

Ɓaarde ko Daande Baɗowal

Ɓaarde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Janngude Quraana e ko yahdata e mum haa seedanee waawii (tuugnaade e Goomu Fulo e wiɗto)

Ɓaggude Takkude huunde e huunde wonnde ɓurnde ɗum tiiɗde, ngam reentaade hade adannde nde yande. Yeru: Ɓaarde alluwal e ɓalal walla e lekki. (Ɓeydol amadaliw)

Ƴettude huunde ɓagga ɗum e ko wayi no ɓalal ni, ceɓal les ngal lusindoo ngam waasa yande. Ɓaggude seel (Ɓeydol amadaliw)

Gasnude golle mum. Yeru: ɓaarde jaŋde (Ɓeydol amadaliw)

Ɓeydan "Ɓaarde" firo woɗngo

Binndanɗe jowitiiɗe e "Ɓaarde" - Ɓeydan "Ɓaarde" winndannde


Firlito baɗal : Ɓaarde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi Ɓaar
A Ɓaar
O Ɓaar
En Ɓaar
Min Ɓaar
On Ɓaar
Ɓe Ɓaar
Timmungal ɗimmal
Ɓaar-mi
Ɓaar-ɗaa
O Ɓaari
Ɓaar-ɗen
Min Ɓaari
Ɓaar-ɗon
Ɓe Ɓaari
Timmungal ɗimmal
Miin Ɓaari
Aan Ɓaari
Kaŋko Ɓaari
Enen Ɓaari
Minen Ɓaari
Onon Ɓaari
Kamɓe Ɓaari
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe Ɓaari
Aɗa Ɓaari
Ombo Ɓaari
Eɗen Ɓaari
Emin Ɓaari
Oɗon Ɓaari
Eɓe Ɓaari
Timmungal tataɗal
Mi Ɓaarii
A Ɓaarii
O Ɓaarii
En Ɓaarii
Min Ɓaarii
On Ɓaarii
Ɓe Ɓaarii

Jogorngal nayaɓal
Miin Ɓaarata
Aan Ɓaarata
Kaŋko Ɓaarata
Enen Ɓaarata
Minen Ɓaarata
Onon Ɓaarata
Kamɓe Ɓaarata
Jogorngal tataɓal
Mi Ɓaarat
A Ɓaarat
O Ɓaarat
En Ɓaarat
Min Ɓaarat
On Ɓaarat
Ɓe Ɓaarat
Jogorngal ɗimmal
Mi Ɓaara
Ɓaaraa
O Ɓaara
Ɓaaren
Min Ɓaara
Ɓaaron
Ɓe Ɓaara
Jogorngal gadanal
Yo mi Ɓaar
Yo a Ɓaar
Yo o Ɓaar
Yo en Ɓaar
Yo min Ɓaar
Yo on Ɓaar
Yo ɓe Ɓaar

Inɗe ceekaaɗe e Ɓaarde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo
Ɓaaroowo Oon gonɗo e Ɓaarde oo.
Ɓaarooɓe Ɓeen wonɓe e Ɓaarde ɓee.
Ɓaarɗo Oon baɗɗo gollal Ɓaarde haa gayni oo.
Ɓaarɓe Ɓeen waɗɓe gollal Ɓaardehaa ngayni ɓee.
Ɓaarirgal Kuwtorgal gollal Ɓaarde
Ɓaarirɗe Kuwtorde gollal Ɓaarde
Ɓaargol Mbaydi gollal Ɓaarde ndi.
Ɓaarli Mbaydiiji gollal Ɓaarde ɗi.
Ɓaarannde Gollal Ɓaarde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni Ɓaarannde
Ɓaaranɗe Keewal Ɓaarannde

Inɗe ceekaaɗe e Ɓaarde

Ɓaaroowo Ɓaarooɓe Ɓaarɗo Ɓaarɓe Ɓaarirgal Ɓaarirɗe Ɓaaral Ɓaare Ɓaargol Ɓaarli
Ɓaarol Ɓaari Ɓaardi Ɓaarri Ɓaarɗi Ɓaarannde Ɓaaranɗe Ɓaaroore Ɓaarooje Ɓaaro
Ɓaare Ɓaarre Ɓaare

Inɗe ceekaaɗe e Ɓaarde jahduɗe pelle inɗe

Ɓaaroowo o Ɓaarooba ba Ɓaaroori ndi Ɓaarowol ngol Ɓaarooka ka Ɓaarooki ki Ɓaarooru ndu Ɓaarokal kal Ɓaarowal ngal Ɓaarowel ngel
Ɓaaroongo ngo Ɓaaroore nde Ɓaaroongu ngu Ɓaaroonge nge Ɓaarowum ɗum Ɓaarowam ɗam Ɓaarooɓe ɓe Ɓaarooɗe ɗe Ɓaarooɗi ɗi Ɓaarokon kon


Ɓaarde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Ɓaarde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Ɓaarde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Ɓaarde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e ƁaardeCeerno amadaliw ɓeydani en Ɓaarde e deftere ndee.