A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Wuurde

Wuurde

Wuurde ko Daande Baɗowal

Wuurde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Wondude e fiɗtaandu mum.
Waasde maayde. Kulle ladde, kulle wuro, puɗi, ɓinɗe,... ɗum fof ina wuura. Kala.ko wuuri noon, maa meeɗ nde maayi

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Wuurde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi wuur
A wuur
O wuur
En nguur
Min nguur
On nguur
Ɓe nguur
Timmungal ɗimmal
nguur-mi
nguur-ɗaa
O wuuri
nguur-ɗen
Min nguuri
nguur-ɗon
Ɓe nguuri
Timmungal ɗimmal
Miin wuuri
Aan wuuri
Kaŋko wuuri
Enen nguuri
Minen nguuri
Onon nguuri
Kamɓe nguuri
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe wuuri
Aɗa wuuri
Ombo wuuri
Eɗen nguuri
Emin nguuri
Oɗon nguuri
Eɓe nguuri
Timmungal tataɗal
Mi wuurii
A wuurii
O wuurii
En nguurii
Min nguurii
On nguurii
Ɓe nguurii

Jogorngal nayaɓal
Miin wuurata
Aan wuurata
Kaŋko wuurata
Enen nguurata
Minen nguurata
Onon nguurata
Kamɓe nguurata
Jogorngal tataɓal
Mi wuurat
A wuurat
O wuurat
En nguurat
Min nguurat
On nguurat
Ɓe nguurat
Jogorngal ɗimmal
Mi wuura
nguuraa
O wuura
nguuren
Min nguura
nguuron
Ɓe nguura
Jogorngal gadanal
Yo mi wuur
Yo a wuur
Yo o wuur
Yo en nguur
Yo min nguur
Yo on nguur
Yo ɓe nguur

Inɗe ceekaaɗe e Wuurde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Wuurde

guuroowo wuurooɓe guurɗo wuurɓe guurirgal guurirɗe guural guure guurgol guurli
guurol guuri nguurdi nguurri guurɗi wuurannde guuranɗe wuuroore guurooje wuuro
guure wuurre guure

Inɗe ceekaaɗe e Wuurde jahduɗe pelle inɗe

guuroowo o nguurooba ba nguuroori ndi guurowol ngol nguurooka ka nguurooki ki nguurooru ndu guurokal kal guurowal ngal guurowel ngel
nguuroongo ngo nguuroore nde nguuroongu ngu nguuroonge nge nguurowum ɗum nguurowam ɗam wuurooɓe ɓe guurooɗe ɗe guurooɗi ɗi nguurokon kon


Wuurde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Wuurde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Wuurde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Wuurde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e WuurdeCeerno amadaliw ɓeydani en Wuurde e deftere ndee.