A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Paggiri

Paggiri ndi / Paggi Ɗi

Paggiri ko Innde renndinnde

Paggiri ina waawi ɓaggeede e fannu Puɗol.

Teelal paggiri ko Paggiri, keewal mum ko Paggi.

Firo

Paggiri;ko gawri cewndi puɗoori to waalo e takko beeli .ko huɗo.

Ɓeydou firo woɗngo

paggiri e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
paggiri e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji paggiri

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño paggiri

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e paggiriCeerno Bassoum ɓeydani en paggiri e deftere ndee.