A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Faaɓru

Faaɓru

Faaɓru ko Golle Saatooɓe

Faaɓru ina waawi ɓaggeede e fannu Kulle.

Firo

Faaɓru: ko kullel guurngel nder ndiyam kono wanaa liingu ,ina waɗi koyɗe nayi,ina ŋaaka jemma,so ina yaha diwdiwnat.

Ɓeydou firo woɗngo

Faaɓru e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Faaɓru e Ɗemɗe goɗɗe

Français

Grenouille

Crapaud

Firo-nanndooji Faaɓru

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Faaɓru

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e FaaɓruCeerno Bassoum ɓeydani en Faaɓru e deftere ndee.
  • A jaaraama ceerno Basum yowre Amadaliw

      Hoore 12 Silto 2020