A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Fenndude

Fenndude

Fenndude ko Daande Baɗowal

Fenndude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Wattude kosam biradam ha wonta kaadam

Fenndude kosam

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Fenndude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi fenndu
A fenndu
O fenndu
En penndu
Min penndu
On penndu
Ɓe penndu
Timmungal ɗimmal
penndu-mi
penndu-ɗaa
O fenndi
penndu-ɗen
Min penndi
penndu-ɗon
Ɓe penndi
Timmungal ɗimmal
Miin fenndi
Aan fenndi
Kaŋko fenndi
Enen penndi
Minen penndi
Onon penndi
Kamɓe penndi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe fenndi
Aɗa fenndi
Ombo fenndi
Eɗen penndi
Emin penndi
Oɗon penndi
Eɓe penndi
Timmungal tataɗal
Mi fenndii
A fenndii
O fenndii
En penndii
Min penndii
On penndii
Ɓe penndii

Jogorngal nayaɓal
Miin fenndata
Aan fenndata
Kaŋko fenndata
Enen penndata
Minen penndata
Onon penndata
Kamɓe penndata
Jogorngal tataɓal
Mi fenndat
A fenndat
O fenndat
En penndat
Min penndat
On penndat
Ɓe penndat
Jogorngal ɗimmal
Mi fennda
penndaa
O fennda
pennden
Min pennda
penndon
Ɓe pennda
Jogorngal gadanal
Yo mi fenndu
Yo a fenndu
Yo o fenndu
Yo en penndu
Yo min penndu
Yo on penndu
Yo ɓe penndu

Inɗe ceekaaɗe e Fenndude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Fenndude

penndoowo fenndooɓe pennduɗo fennduɓe penndirgal penndirɗe penndal pennde penndugol pennduli
penndol penndi penndidi penndiri penndiɗi fenndannde penndanɗe fenndoore penndooje fenndo
pennde fenndere pennde

Inɗe ceekaaɗe e Fenndude jahduɗe pelle inɗe

penndoowo o penndooba ba penndoori ndi penndowol ngol penndooka ka penndooki ki penndooru ndu penndokal kal penndowal ngal penndowel ngel
penndoongo ngo penndoore nde penndoongu ngu penndoonge nge penndowum ɗum penndowam ɗam fenndooɓe ɓe penndooɗe ɗe penndooɗi ɗi penndokon kon


Fenndude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Fenndude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Fenndude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Fenndude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e FenndudeSokna Mariame ɓeydani en Fenndude e deftere ndee.