A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Ɓennude

Ɓennude

Ɓennude ko Daande Baɗowal

Ɓennude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Yawtude. Taƴtude nokku. Yettaade bannge keedɗo yeeso o.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Ɓennude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi Ɓennu
A Ɓennu
O Ɓennu
En Ɓennu
Min Ɓennu
On Ɓennu
Ɓe Ɓennu
Timmungal ɗimmal
Ɓennu-mi
Ɓennu-ɗaa
O Ɓenni
Ɓennu-ɗen
Min Ɓenni
Ɓennu-ɗon
Ɓe Ɓenni
Timmungal ɗimmal
Miin Ɓenni
Aan Ɓenni
Kaŋko Ɓenni
Enen Ɓenni
Minen Ɓenni
Onon Ɓenni
Kamɓe Ɓenni
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe Ɓenni
Aɗa Ɓenni
Ombo Ɓenni
Eɗen Ɓenni
Emin Ɓenni
Oɗon Ɓenni
Eɓe Ɓenni
Timmungal tataɗal
Mi Ɓennii
A Ɓennii
O Ɓennii
En Ɓennii
Min Ɓennii
On Ɓennii
Ɓe Ɓennii

Jogorngal nayaɓal
Miin Ɓennata
Aan Ɓennata
Kaŋko Ɓennata
Enen Ɓennata
Minen Ɓennata
Onon Ɓennata
Kamɓe Ɓennata
Jogorngal tataɓal
Mi Ɓennat
A Ɓennat
O Ɓennat
En Ɓennat
Min Ɓennat
On Ɓennat
Ɓe Ɓennat
Jogorngal ɗimmal
Mi Ɓenna
Ɓennaa
O Ɓenna
Ɓennen
Min Ɓenna
Ɓennon
Ɓe Ɓenna
Jogorngal gadanal
Yo mi Ɓennu
Yo a Ɓennu
Yo o Ɓennu
Yo en Ɓennu
Yo min Ɓennu
Yo on Ɓennu
Yo ɓe Ɓennu

Inɗe ceekaaɗe e Ɓennude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Ɓennude

Ɓennoowo Ɓennooɓe Ɓennuɗo Ɓennuɓe Ɓennirgal Ɓennirɗe Ɓennal Ɓenne Ɓennugol Ɓennuli
Ɓennol Ɓenni Ɓennidi Ɓenniri Ɓenniɗi Ɓennannde Ɓennanɗe Ɓennoore Ɓennooje Ɓenno
Ɓenne Ɓennere Ɓenne

Inɗe ceekaaɗe e Ɓennude jahduɗe pelle inɗe

Ɓennoowo o Ɓennooba ba Ɓennoori ndi Ɓennowol ngol Ɓennooka ka Ɓennooki ki Ɓennooru ndu Ɓennokal kal Ɓennowal ngal Ɓennowel ngel
Ɓennoongo ngo Ɓennoore nde Ɓennoongu ngu Ɓennoonge nge Ɓennowum ɗum Ɓennowam ɗam Ɓennooɓe ɓe Ɓennooɗe ɗe Ɓennooɗi ɗi Ɓennokon kon


Ɓennude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Ɓennude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Ɓennude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Ɓennude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e ƁennudeCeerno amadaliw ɓeydani en Ɓennude e deftere ndee.