A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Ŋoŋde

Ŋoŋde

Ŋoŋde ko Daande Baɗowal

Ŋoŋde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Yiɗde ɗaanaade

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Ŋoŋde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi Ŋoŋ
A Ŋoŋ
O Ŋoŋ
En Ŋoŋ
Min Ŋoŋ
On Ŋoŋ
Ɓe Ŋoŋ
Timmungal ɗimmal
Ŋoŋ-mi
Ŋoŋ-ɗaa
O Ŋoŋi
Ŋoŋ-ɗen
Min Ŋoŋi
Ŋoŋ-ɗon
Ɓe Ŋoŋi
Timmungal ɗimmal
Miin Ŋoŋi
Aan Ŋoŋi
Kaŋko Ŋoŋi
Enen Ŋoŋi
Minen Ŋoŋi
Onon Ŋoŋi
Kamɓe Ŋoŋi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe Ŋoŋi
Aɗa Ŋoŋi
Ombo Ŋoŋi
Eɗen Ŋoŋi
Emin Ŋoŋi
Oɗon Ŋoŋi
Eɓe Ŋoŋi
Timmungal tataɗal
Mi Ŋoŋii
A Ŋoŋii
O Ŋoŋii
En Ŋoŋii
Min Ŋoŋii
On Ŋoŋii
Ɓe Ŋoŋii

Jogorngal nayaɓal
Miin Ŋoŋata
Aan Ŋoŋata
Kaŋko Ŋoŋata
Enen Ŋoŋata
Minen Ŋoŋata
Onon Ŋoŋata
Kamɓe Ŋoŋata
Jogorngal tataɓal
Mi Ŋoŋat
A Ŋoŋat
O Ŋoŋat
En Ŋoŋat
Min Ŋoŋat
On Ŋoŋat
Ɓe Ŋoŋat
Jogorngal ɗimmal
Mi Ŋoŋa
Ŋoŋaa
O Ŋoŋa
Ŋoŋen
Min Ŋoŋa
Ŋoŋon
Ɓe Ŋoŋa
Jogorngal gadanal
Yo mi Ŋoŋ
Yo a Ŋoŋ
Yo o Ŋoŋ
Yo en Ŋoŋ
Yo min Ŋoŋ
Yo on Ŋoŋ
Yo ɓe Ŋoŋ

Inɗe ceekaaɗe e Ŋoŋde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Ŋoŋde

Ŋoŋoowo Ŋoŋooɓe Ŋoŋɗo Ŋoŋɓe Ŋoŋirgal Ŋoŋirɗe Ŋoŋal Ŋoŋe Ŋoŋgol Ŋoŋli
Ŋoŋol Ŋoŋi Ŋoŋidi Ŋoŋiri Ŋoŋiɗi Ŋoŋannde Ŋoŋanɗe Ŋoŋoore Ŋoŋooje Ŋoŋo
Ŋoŋe Ŋoŋere Ŋoŋe

Inɗe ceekaaɗe e Ŋoŋde jahduɗe pelle inɗe

Ŋoŋoowo o Ŋoŋooba ba Ŋoŋoori ndi Ŋoŋowol ngol Ŋoŋooka ka Ŋoŋooki ki Ŋoŋooru ndu Ŋoŋokal kal Ŋoŋowal ngal Ŋoŋowel ngel
Ŋoŋoongo ngo Ŋoŋoore nde Ŋoŋoongu ngu Ŋoŋoonge nge Ŋoŋowum ɗum Ŋoŋowam ɗam Ŋoŋooɓe ɓe Ŋoŋooɗe ɗe Ŋoŋooɗi ɗi Ŋoŋokon kon


Ŋoŋde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Ŋoŋde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Ŋoŋde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Ŋoŋde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e ŊoŋdeCeerno amadaliw ɓeydani en Ŋoŋde e deftere ndee.