Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Firloyaade

Firloyaade

Firloyaade ko Daande baɗotoongal

Firloyaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Taaroyaade, soofoyde

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Firloyaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi firloyi
A firloyi
O firloyi
En pirloyi
Min pirloyi
On pirloyi
Ɓe pirloyi
Timmungal ɗimmal
pirloyii-mi
pirloyi-ɗaa
O firloyii
pirloyi-ɗen
Min pirloyii
pirloyi-ɗon
Ɓe pirloyii
Timmungal ɗimmal
Miin firloyii
Aan firloyii
Kaŋko firloyii
Enen pirloyii
Minen pirloyii
Onon pirloyii
Kamɓe pirloyii
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe firloyii
Aɗa firloyii
Ombo firloyii
Eɗen pirloyii
Emin pirloyii
Oɗon pirloyii
Eɓe pirloyii
Timmungal tataɗal
Mi firloyiima
A firloyiima
O firloyiima
En pirloyiima
Min pirloyiima
On pirloyiima
Ɓe pirloyiima

Jogorngal nayaɓal
Miin firloyotoo
Aan firloyotoo
Kaŋko firloyotoo
Enen pirloyotoo
Minen pirloyotoo
Onon pirloyotoo
Kamɓe pirloyotoo
Jogorngal tataɓal
Mi firloyoto
A firloyoto
O firloyoto
En pirloyoto
Min pirloyoto
On pirloyoto
Ɓe pirloyoto
Jogorngal ɗimmal
Mi firloyoo
pirloy-ɗaa
O firloyoo
pirloy-ɗen
Min pirloyoo
pirloy-ɗon
Ɓe pirloyoo
Jogorngal gadanal
Yo mi firloyo
Yo a firloyo
Yo o firloyo
Yo en pirloyo
Yo min pirloyo
Yo on pirloyo
Yo ɓe pirloyo

Inɗe ceekaaɗe e Firloyaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Firloyaade

pirloyiiɗo firloyiiɓe pirloyotooɗo firloyotooɓe pirloyorgal pirloyorɗe pirloyagol pirloyali pirloyol pirloyi
pirloydi pirloyri pirloyɗi firloyannde pirloyanɗe firloyoore pirloyooje firloyo pirloye firloyre
pirloye

Inɗe ceekaaɗe e Firloyaade jahduɗe pelle inɗeFirloyaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firloyaade e Ɗemɗe goɗɗe

Wolof

Sawi

Dem ca gaanuwaay ga. Dem ca wanak wa.

Firo-nanndooji Firloyaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Firloyaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e FirloyaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Firloyaade e deftere ndee.